Feng-shui | Geomatie

Energie na zahradě, v domě​, bytě

Harmonizace prostředí
zahrada | dům | byt | pracoviště

Zachovejme a využijme energii přírody.
Kvantová energie je vždy a všude.

Feng-šuej a geomantika jsou velmi podobné vědy“, obory činnosti.

Feng-šuej využívá „postupů a parametrů“ osvědčených několik století – všechny přírodní živly a jejich energii – země – voda – vzduch – oheň, ale současně její nedílnou součástí jsou hlavní prvky Geomantie.

Geomatika, geomantie je prastará metoda, kterou nelze naučit, ale člověk musí mít silnou intuici a senzitivu na energii Země i Vesmíru. Změřením toku energií (pozitivních i negativních) např. na zahradě, pozemku určeném k výstavbě domu atp. lze správným plánem výsadby a rozložení prvků na zahradě (lavičky, altány, 4 živly..), správným umístěním domu a dalších staveb (garáž, vedení inženýrských sítí, chodníku…) odvést negativní energie, zachovat a hlavně posílit pozitivní energie Matky Země. Pomocí Geomantie lze např. zjistit negativní zdroje energií a Kvatovým čištěním tyto zdroje eliminovat či změnot na zdroje pozitivní energie.

Řešením toku energií, jejich udržení a posílení, před vlastním projektem nebo výstavbou, rekonstrukcí,  si dovedete do svého obydlí energii Matky Země a Slunce do svého Srdce. Využijete Kvantovou energii Vesmíru.

Feng-shui

feng-shui-kompas-02-500-337c

Feng-shui

Zahrada podle Feng shui se neustále vyvíjí a neexistuje její konečná podoba. Netvoří se hned, ale postupně – roste, žije, stárne, obměňuje se. Základem je, aby se člověk v zahradě cítil dobře a každá rostlina i prvek v zahradě odpovídali svému použití.

Vytvořit zahradu podle Feng shui v našem zakořeněném pojetí zahrady (okrasné i užitkové) v západní civilizaci na 100% téměř nelze.
Hlavní zásadu – ovládnout a využít toky energií, aby z ní měl člověk co největší užitek a použití – lze dodržet a vytvořit.

Stejně jako v přírodě, tak i na zahradě jsou energetická místa, která lze využít, jak ve prospěch zahrady, tak ve prospěch člověka.
Při změně nebo zakládání zahrady používám přirozené křivky, nepravidelnosti či ohyby. Ruším a nepoužívám tvary přírodě cizí – přímky, rovné linie, přesné tvary. Shodně s učením Feng-shui.

Pro uspořádání a využití energie v zahradě je nejlepší řešení  koncept spirály ve stejných poměrech, nakreslená do Zlatého řezu. Odpovídá to mnoha exponenciálním růstovým křivkám v přírodě. Spirály lze na pozemku vzájemně kombinovat, překrývat, klást vedle sebe. Jakkoli. Stejně jako v přírodě. Odpovídá např. růstu ulity šneka, rostoucím listům kapradiny nebo květu růže.

Když se této spirále na zahradě výrazně blížíme, dosáhneme úžasných výsledků.

Veškeré energie se vzájemně ovlivňují. Energii na zahradě i svém okolí přirozeně ovlivňuje především dům, který bývá její součastí. Na zahradě energie udržujeme a posilujeme, jak pro nás samé, tak i pro další živé bytosti, které tu žijí s námi – stromy, keře, květiny, živočichy, užitkové záhohy a jejich plody.

Energie v zahradě

Vyrovnání energií

zahrada

Zahrada je živý organismus, který se neustále vyvíjí, žije a umírá. Jako vše v přírodě. Pravidelnou údržbou jednou nastavené využití energií na zahradě zachováme. Pokud dojde k výrazným zásahům – spadne strom zásahem blesku, nová výstavba v blízkém okolí, soused pokácí svůj živý plot nebo vzrostlý strom atp. provede se náprava zpravidla bez velkých zásahů.

Na zahradě máme např. lavičku, na které chceme relaxovat. K tomu potřebujeme určitý druh energie, která nám umožní opravdový odpočinek a posílení.
Pokud je energie v tomto místě slabá, spíše nás to vyčerpává a pokud je příliš silná, sice nás dobíjí, ale zároveň nás nadměrně velká dávka energie vyčerpá.
Současně z tohoto místa musíme odvádět i naše negativní energie a místo ní, zajistit aby do nás vstupovala pozitivní.

Správným umístěním lavičky a okolní výsadbou tyto energie vzájemně vyrovnáváme.

Využívám znalost přírody, jejich procesů zrození, života i smrti a hlavně vlastní citlivost (senzitivitu) a intuici na energie Země, kamenů, rostlin, vody, předmětů… Správnou výsadbou a umístěním různých prvků, jak okrasných (kamenná cestička, kameny..), tak užitných (lavička, skleník..), staveb a vhodnosti použitých materiálů. Energii na zahradě zachovávám, násobím,  usměrňuji či směřuji na určitá místa. Vše, aby energie v zahradě proudila, jak jemný vánek, ve všech místech a správných směrech. Přinášela život a odváděla negativní energie.

Měření energií

Energie okolo nás

domov | pracovní prostředí

Po sdělení vaší představy a požadavků na zahradu, dům, projekt provedu její měření z hlediska energií i prostoru. Vlastní návrh kompozice a řešení zahrady, projektu, změn vč. doporučených prvků a úprav zpravidla vyhotvím do 10 dní.
Návrh není konečný a stejně jako plyne voda a energie v ní, může dojít k narušení energií a tím i ke změně návrhu. V případě, že realizaci budu provádět sám, změny provedu automaticky.

Zharmonizuji Vaše prostředí
zahradu | dům | pracoviště

Změřím energie, navrhnu nejvhodnější řešení projektu,
umístění domu, stavby, řešení zahrady, okolí domu...

Přejít nahoru