nová
kvantová terapie

Diamantová kvantovka

Spojení s nekonečnou energií Vesmíru prostřednictvím Diamantového paprsku Světla

Kvantová energie je všudy přítomná. Je vždy a všude.

Pozitvní uzdravuje mysl, duši i tělo

pyramids, egypt, camel

Kvantová terapie je o spojení s nekonečnou energií Vesmíru a využití její síly a vysokých vibrací pro vaši harmonizaci a uzdravování.

Nová Kvantová terapie působí na karmické úrovni – řeší kolektivní i osobní karmu. Uzdravuje postupně všechna energetická těla – všechny úrovně života – emocionální, intelektuální (myšlenkové), duševní i fyzické. Mysl, emoce, duši a tím i fyzické tělo.

Může se zaměřit pouze na konkrétní problém v jakékoli úrovni – emoční, intelektuální (myšlenkové) či duševní, nebo na „časovou úroveň“ – minulost, minulé životy, rodové linie či se zaměřit např. čakrové pole nebo jednotlivé čakry atp.

Nová kvantová terapie pomáhá

 • zbavit se strachů, panických atak či fóbií
 • překonat a zbavit se depresí a úzkostných stavů
 • omezit, ovládnout nebo se přímo zbavit závislostí
 • překonat smutek a trápení po rozchodu nebo ztrátě blízké osoby
 • přijmout a překonat prožitou traumatickou situaci
 • zlepšit vztahy v osobním i pracovním životě
 • posílit (nejen) imunitní systém a celkové zdraví
 • trvale odstranit některé zdravotní problémy
 • posílit celkově výkonnost – v práci, sportu, osobní rovině
 • najít svoji sebelásku, sebevědomí a sebedůvěru (sebeúctu)
 • objevit a posílit své silné stránky na všech úrovních
 • zpracovat, omezit a odstranit slabé stránky na všech úrovních
 • spojit se se svoji duší a naučit se ji naslouchat
 • objevit své vnitřní dítě

… A SPOUSTU DALŠÍHO 😊  např. odvést cizí Bytosti a entity, padlé a uvízlé duše, zprostředkovat komunikaci s vyššími Bytostmi (Anděli, Archanděli, Nanebevzetými a nejvyššími Mistry…) a to také není ještě vše …

Zbytky a bloky negativních energií způsobují například

 • opakované chyby ve vztazích a chování
 • emocionální a duševní nevyrovnanost
 • strachy a fóbie všech druhů
 • úzkostné stavy a obavy
 • deprese
 • sebedestruktivní myšlenky a chování
 • nechuť k životu
 • fyzické problémy – únava, snížená výkonnost, pohyblivost…
 • zdravotní problémy – migrény, bolesti kloubů, problémy se zažíváním…
 • různé další psychické problémy
  a další stavy, které jsou pro vás či okolí nepříjemné.

Prostřednictvím nové kvantové terapie – Diamantové kvantovky – trvale odstraňuji negativní energie z podvědomí, nevědomí i zapomnění. 
Tím vás přestanou ovlivňovat  a postupně se mění vaše Vědomí – myšlenky, emoce, duchovní přístup.

Jedná se především o staré, zastaralé, negativní či nefunkční emocionální rovnice, vzorce chování
a jednání, myšlenkové vzorce či vlastní dohody, prokletí, vlivy cizích bytostí a entit.

Při kvantové terapii hledáme a uzdravujeme *) Vaše staré energetické otisky minulosti, zbytky a bloky negativní energie minulosti.
Harmonizuje a čistíme energetická pole, pomáháme rozproudit energie ve vašem těle.
Pracujeme s informacemi, odpovědmi na otázky, které získáte ze své Duše, vyššího Vědomí, svého vyššího Já.

* uzdravujeme = rozpouštíme, odstraňujeme, měníme, čistíme

Při terapii trvale odstraňuji negativní energie z podvědomí, nevědomí i zapomnění. 
Tím vás přestanou ovlivňovat a postupně se mění vaše Vědomí – myšlenky, emoce, duchovní přístup.

Jedná se především o staré, zastaralé, negativní či nefunkční emocionální rovnice, vzorce chování
a jednání, myšlenkové vzorce
či vlastní dohody, prokletí, vlivy cizích bytostí a entit.

Hledáme a čistíme staré energetické otisky minulosti, zbytky a bloky negativní energie minulosti.
Harmonizuje a čistíme energetická pole a těla, pomáháme rozproudit energie ve vašem těle.

Hlavní účinky nové kvantové terapie

 • mění negativní energie na pozitivní
 • zvyšuje vibrace všech energetických těl
 • čiští karmickou zátěž – karmický dluh
 • rozpouští a odstraňuje negativní energie a nahrazuje ji pozitivní
 • rozvíjí a zvyšuje intuici, vč. aktivace 3oka či channelingu
 • zvyšuje kvantová síla
 • čistí rodové linie až na 80%
 • a tím vším se zvyšuje úroveň /kvantového/ Vědomí.

… při další práci na sobě pomůže k

 • vzestupu do 4D a 5D
 • čistému a trvaléme channelingu
 • trvalému spojení s nekonenčným Zdrojem
 • vstupu a komunikaci s nejvyšším kolektivním Vědomím
 • vyčištění karmické zátěže až na 90% – odpuštění karmického dluhu
 • … a další divy

Průběh nové kvantové terapie

Při terapiích jsem prostředníkem spojení mezi vámi a nekonečnou energií Vesmíru a průvodcem pro vysvětlení jednotlivých vjemů, obrazů, odpovědí, které dostanete. Pomáhám porozumět a naučit vás s tím pracovat – stejně jako mentor a kouč.

Síla kvantové energie při nové terapii je řízena jen a pouze vyšší silou – Vesmírem, Bohem, Zdrojem… prostřednictvím Fialového plamene karmy St.Germain, bez jakéhokoli zásahu mého Vědomí či Duše.
Nová kvantová terapie probíhá v takové síle a hloubce, aby změny byly postupné, ale trvalé (!) a vaše fyzické tělo, vyšší Já, Vědomí i Duše, byli na tyto změny připraveni a „zvládli“ posílení energetické (kvantové) síly, navýšení vibrací, síly intuice a „změny pohledu na svět“.

Postupně dostáváme do rovnovážného stavu energie ve vašem těle (harmonizujeme) a provádíme čištění od negativních energií a posílení pozitivních v těle i v čakrách.

Cíleně rušíme vybrané staré a nefunkční vzorce jednání a konání, dohody a smlouvy, „mentální rovnice“, negativní emoce, myšlenky a energie.. Nahrazujeme je novými a pozitivními energiemi (energií je každá myšlenka, emoce, vzorec chování, vzpomínka…).

Jde o vaše pohodlí, pocity a o vaši koncentraci. O to, aby jste se dokázali uvolnit a naslouchat svému srdci.

Po 1-2 terapiích získáváte mým prostřednictvím trvalé spojení s nekonečnou energií Vesmíru prostřednictvím Diamantového paprsku z Artemidina chrámu.

pyramids, egypt, camel

Terapie se skládá z několika částí

 • diagnostika pomocí kyvadla
 • čištění od negativních energií pomocí mé kvantové síly a energie kvantového pole
 • posílení pozitivních energií – celkově
 • terapii doplňuji zpravidla i mentorování a koučováním vedoucí ke změnám myšlenkových a emočních rovnic a vzorců chování
 • odblokování, posílení jednotlivých čaker
 • harmonizace / vyrovnání energií
 • výklad karet
 • doporučení, rady, informace

V průběhu zapojujeme a využíváme všechny vaše části – tělo, mysl a duši.

Sestoupíme do vaší duše, nalezneme vnitřní dítě, spojíme se s vaším vyšším Já. Pokud na to nevěříte nebo nic „neuvidíte“ nevadí, kvantová terapii i tak bude účinná.

Na terapiích prožijete a odnesete si víc, než přečtením desítek knih či sledováním neosobních webminářů.

Optimální délka sezení je 90 minut. První sezení z důvodu hloubkové diagnostiky je zpravidla delší o 30-60minut. Délky jednotlivých sezení se u každé osoby liší.

Na celkové délce sezení se dohodne při rezervaci termínu. Následný počet opakování je individuální a jejich délku dohodneme při první sezení.

Přejít nahoru