| Ceník

kvantová terapie | kvantování
kvantová regrese
energetické čištění objektů
čištění rodových linií

Ceník

kvantová terapie | kvantování
kvantová regrese
energetické čištění objektů
čištění rodových linií

Při práci s kvantovou energií je obtížné paušalizovat dobu a cenu.

Každý člověk, předmět i prostor je individualita s různými zátěžemi a vlivy, kterým se přizpůsobuje práce s kvantovou energií pro dosažení trvalé harmonizace a vyvážení, bez ovlivňování mým Vědomím.

Kvantová terapie

Paušální doba a cena

Individuální sezení a cena

Paušalizováním času a ceny se celková doba změny a harmonizace – prodlužuje. Za 1,5hod. vyřešíme cca 1-3 problémy a omezeně další souvislosti.

Podstatného zlepšení života dosáhneme po 9 – 12 sezeních*).

Čištění rodových linií na genetické úrovni a použití cílené kvantové regrese lze až po 3-4sezeních.

Paušální doba a cena:  
1,0hod. / 1.400,-Kč  | 1,5hod. / 1.900,-Kč

Nezahrnuje čištění mimo karmickou úroveň! např. černé vazby a připoutanosti, rodová prokletí a zátěže, přisedlíci, cizí bytosti a entity,  – příplatek k paušální ceně cca 300 – 600,-Kč/jeden úkon dle síly a intenzity.

Probíhá cca 2-3 hod. , první sezení někdy i déle. Řeší se více věcí a souvislostí společně = rychlejší změna.

Čištění probíhá na karmické i mimo karmickou úroveň (karma, čakry i rodové linie současně, negativní vazby, prokletí, cizí bytosti, připoutanosti či myšlenkové a emocionální vzorce).

Potřebné změny a ukotvení ve vyšších vibracích se dosáhne po 5-7 sezení*).

Po 2.sezení se čiští rodové linií na genetické úrovni vč.prokletí a zátěží a lze užít i kvantovou regresi.

Součástí je koučing a mentoring – např. osobní afirmace, tipy, rady a návody pro další postup.

Orientační individuální cena:
1.sezení  2.400-3.700,-Kč/v délce 2-3hod.  | následná 2.000-2.900,-Kč/v délce 1,5-2hod.

Paušální doba a cena

Paušalizováním času a ceny se celková doba změny a harmonizace – prodlužuje. Za 1,5hod. vyřešíme cca 1-3 problémy a omezeně další souvislosti.

Podstatného zlepšení života dosáhneme po 9 – 12 sezeních*).

Čištění rodových linií na genetické úrovni a použití cílené kvantové regrese lze až po 3-4sezeních.

Paušální doba a cena:  
1,0hod. / 1.400,-Kč  | 1,5hod. / 1.900,-Kč

Nezahrnuje čištění mimo karmickou úroveň! např. černé vazby a připoutanosti, rodová prokletí a zátěže, přisedlíci, cizí bytosti a entity,  – příplatek k paušální ceně cca 300 – 600,-Kč/jeden úkon dle síly a intenzity.

Individuální sezení a cena

Probíhá cca 2-3 hod. , první sezení někdy i déle. Řeší se více věcí a souvislostí společně = rychlejší změna.

Čištění probíhá na karmické i mimo karmickou úroveň (karma, čakry i rodové linie současně, negativní vazby, prokletí, cizí bytosti, připoutanosti či myšlenkové a emocionální vzorce).

Potřebné změny a ukotvení ve vyšších vibracích se dosáhne po 5-7 sezení*).

Po 2.sezení se čiští rodové linií na genetické úrovni vč.prokletí a zátěží a lze užít i kvantovou regresi.

Součástí je koučing a mentoring – např. osobní afirmace, tipy, rady a návody pro další postup.

Orientační individuální cena:
1.sezení  2.400-3.700,-Kč/v délce 2-3hod.  | následná sezení 2.000-2.900,-Kč/v délce 1,5-2hod.

*) Počet sezení je orientační a vychází z dosavadní praxe. Výsledný počet závisí na množství a rozsahu zátěží, osobním přístupu klienta a jeho práci na sobě.

DIAMANT - individuál
2.700-4.900,-Kč

Rozsáhlejší Zlato bez omezení času (max.4hod.). Řeší se postupně vše. Cílená kvantová regrese (max. 1x za sezení), silná prokletí, cizí bytosti, démoni, černé vazby atp. bez příplatků.

Celková délka 2-3,5hod.

První sezení + 20-30minut – bez příplatku!

Výsledná cena je sdělena na konci sezení  – orientačně je sdělena při potvrzení termínu.

ZLATO - individuální sezení
2.200-2.700,-Kč

Řešení silných prokletí, připoutanosti, negativních vazeb, čištění od přisedlíků a cizích bytostí, cílená regrese atp. příplatek 300,-Kč/15min. (max.40 min./600,-Kč na jedno sezení).

Celková délka 2 -2,5hod.

První sezení +  cca 20-30min. delší + 300,-Kč!

Výsledná cena se počítá podle skutečného času (á 10min.) a příplatků.

Je na Vaší svobodné volbě a rozhodnutí, jakým způsobem budeme společně pracovat.

Srovnání – vzdálenost 100km můžete ujet autem za 90min., ale také za 60 nebo 30minut.
Pokaždé dojedete do stejného cíle, ale za rozdílný čas, provozními náklady i jinou psychickou pohodou (stres, klid…).

Upozornění

Jakákoli služba nenahrazuje lékařskou péči a není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Každý klient je povinen nahlásit ev. zdravotní potíže, onemocnění, zda a jaký typ a četnost braní léků a jiných preparátů.

Peníze jsou výměnou Vaší energie (vynaložené na jejich výdělek) za energii Vesmíru a mé.

Uveřejněné ceny jsou průměrné – konečná cena se může lišit od zveřejněných

S každým novým klientem se spojím telefonicky a dohodneme se na vhodném řešení (např. typ terapie), délce i předpokládané ceně!

Telefonická konzultace a pomoc na dálku

zjištění zátěží a stavu, čištění a harmonizace, odblokování, koučing, mentoring, posílení paprskem / Nutná předplatba!

900,-Kč
Sazba 60 minut 1.490,-Kč
1.490,-Kč

Práce s kyvadlem

Diagnostika pomocí kyvadla a channelingu

Diagnostika pomocí kyvadla a channelingu, konzultace a doporučení na typ, počet a délku sezení.
Součástí každé terapie. Ceny jsou uvedeny při provedení diagnostiky bez sezení

Základní diagnostika - prvotní konzultace - 20 minut .......... 400,-Kč

měří se úroveň – výše:  karmická zátěž/dluh | Vědomí a kvantového Vědomí | kvantový kód – co ovlivňuje život strach x láska | Žití | přítomnost cizích bytostí | vazby/připoutanosti |  energetická těla – harmonizace

Hloubková diagnostika - 30 minut .......... 600,-Kč

Rozšířená Základní diagnostika a další vlivy
podíl kolektivní a osobní karmy na karmické zátěži | rodové linie a vliv (do 3.linie) | vliv rodičů a způsob (max. 3) | minulost – vliv posledních 5let / 6 -10let / 11let – narození a definice 2 hlavních zátěží | vliv minulých životů a definice 2 hlavních zátěží | stav a úroveň čakrového systému | definice a síla vazeb (max.3) | stáří duše

Rozšířená hloubková diagnostika - 40 minut .......... 900,-Kč

Hloubková diagnostika rozšířená o vyšší počet vlivů
rodové linie do 5-7 linie | vliv rodičů – až 5 zdrojů | minulost – až do 5-7 zátěží | minulé životy – až do 5-7 zátěží | přítomnost cizích bytostí, duší či démonů s definicí viditelného počtu a síly vlivu

Práce s kyvadlem

Práce s kyvadlem a tabulkami
přítomná osoba 1.000,-Kč/hod. | práce pro 3.osobu 1.200-Kč/hod. | min.platba za úkon 300,-Kč

Kvantové čištění a odblokování osob

Čištění rodových linií

1.sezení – energetické čištění
2.sezení – na genetické úrovni
3.sezení – řešení rodových prokletí
sezení 3x 45min.

Čakry, čakrový systém

odblokování, čištění a posílení
stav čaker a energetických těl, celková  harmonizace
doporučuji min. 3x 45min.

Prokletí, uřknutí, připoutanost, vazby

přerušení, pročištění odstranění vlivu, trvalé zamezení obnovení
60min. | 1-3 záležitosti

Myšlenkové vzorce
Emoční rovnice

Definice, změna stávajícího, odstranění negativních energií původního a tím i jeho vlivu.
1 sezení 60-90min. | 1-3 vzorce

Cizí bytosti, entity, duše, démoni

Definice, odvedení, vyčištění neg.energií, pročištění
1 sezení 60min. | 1-2 bytosti – podle jejich síly a náročnosti.

Cena

1.200,-Kč/45min.
1.500,-Kč/60min.
1.900,-Kč/90min.
Předplatba na 3 sezení sleva 7%

Kvantové čištění předmětů a věcí

Hmotné věci a předměty

 50 – 1.000,-Kč/ks podle velikosti
800,-/20min. (2.400,-Kč/hod.) podle velikost
max. velikost do „obejmutí“ rukama

Větší předměty – cena individuální

Nehmotné věci (smlouvy, přání, záměry…)

Podle potřeby – 20-60min. 
700-2.500,-Kč/ks

Jiné nehmotné věci – individuální cena
např. dědictví, smluvní záležitosti, nákup a prodej nemovitostí

Energetické čištění prostor

Součástí je kvantové čištění menších předmětů a 70% sleva na kvantové čištění předmětů v čištěných prostorech.
Dvorky, hospodářské stavby, předzahrádka k domu atp. do 100m2 v ceně domu. Ostatní dle dohody.
Při čištění dochází současně k částečné harmonizaci a čištění na karmické úrovni přítomných osob.

Při každém čištění prostor je nastavena automaticky ochrana před negativními energiemi z venčí.

Byt do 60m2 2.700,-Kč

při době čištění 45-90minut

2.700,-Kč
Byt 60-100 m2 3.700,-Kč

při době čištění 60-120minut

3.700,-Kč
Byt nad 100m2 individuální cena

Doba čištění 60-180minut

individuální cena

Doba čištění od 60minut | orientační cena - 1.600,-Kč/hod.

individuální cena
500,-Kč
RD do 100m2 3.900,-Kč

při době čištění 90-120minut

3.900,-Kč

při době čištění 60-90min. a označení míst a toku energií

2.400,-Kč
RD, pozemek nad 100/400m2 individuální cena

čištění, označení silných energetických míst a tok energií

individuální cena

Doba čištění od 120minut | orientační cena - 1.700,-Kč/hod

individuální cena
600,-Kč

Geomantie - Feng-šuej

Řešení energetických toků na pozemku, v domě, v objektech a jejich okolí.
Zjištění energií a jejich toků, návrh na udržení, posílení, vyčištění či změnu.
Náčrt řešení, IS, umístění staveb atp. – v ceně. Součinnost při PD – cena individuální.

Cena je orientační pro pozemek cca 400m2 a celkovou dobu na místě cca 90min. vč. základního náčrtu

2.900,-Kč

Cena je orientační pro pozemek cca 800m2 a celkovou dobu na místě cca 120min. vč. základního náčrtu

4.700,-Kč
Pozemek nad 1.200m2 individuální cena
individuální cena
1.400,-Kč/hod.
1.200,-Kč/hod.
1.600,-Kč/hod.

Manažerské a firemní poradenství - kvantování

v souladu s Božím plánem a bezpodmínečnou Láskou a Světlem!

2.500,-Kč
2.500,-Kč/hod
2.000,-Kč/hod.

Upozornění

Jakákoli služba nenahrazuje lékařskou péči a není hrazena zdravotními pojišťovnami.
Každý klient je povinen nahlásit zda, jaký typ a četnost braní léků a jiných preparátů.

Peníze jsou jen výměnou Vaší energie

Peníze jsou výměnou Vaší energie (vynaložené na jejich výdělek) za výměnu energie Vesmíru a energii moji, vynaloženou na její zprostředkování a Vaše uzdravování.
Když dostanu méně, dorovnávám poskytnutou energii Vesmíru ze své osobní energie („doplácím“), v důsledku je to i Vaše vyjádření nedůvěry vůči Vesmíru a čištění je zpomaleno, až zastaveno (bez mého Vědomí!).
Pokud si od Vás vezmu více, je to pro Vesmír nadbytek a z mé osobní energie dorovnávám („doplácím“) přijmutou energii zpět Vesmíru a pro Vás to nemá žádný důsledek.
Pokud necháte odměnu navíc, Vesmír mi „toleruje“ max. 10-12% (200-700,-Kč) a Vám v důsledku částečně posílí čištění, jako projev díků za Vaši víru a vděčnost…

Uveřejněné ceny jsou průměrné - konečná cena se může lišit od zveřejněných

S každým novým klientem se spojím telefonicky a dohodneme se na vhodném řešení (např. typ terapie), délce i předpokládané ceně!

Přejít nahoru