Kvantová regresní terapie
pomocí Diamantové kvantovky

kvantová regrese
regresní terapie

Regrese je návrat zpět do minulosti a minulých životů.

Regresní kvantová terapie

kvantová regrese
regresní terapie

Regrese je návrat zpět do minulosti i do minulých životů.

Co je to kvantová regresní terapie

Co je to regrese

Při kvantové regresi se rozpouští, odstraňují a čistí negativní energie, prokletí, vazby, připoutanosti či vlivy cizích bytostí a entit, které ovlivňují současný život. Jde o neg.energie z minulosti, minulých životů i z rodových linií. Způsobující např. nepotřebné vzorce chování,  jednání a emocí,  fóbie, paniky, zacyklený životní vzorec, problém ve vztazích, v práci atp.

Při Kvantové regresi prostřednictvím Diamantové kvantovky klient sestoupí do své duše a jejím prostřednictvím jde do konkrétního bodu jednoho minulého života, kde vznikly problémy.

Stejný princip je i u Šamanského rituálu Čištění Duše. Cesta do minulosti je přesně definována na 3 mnulé životy ovlivňující současný život. Provede se jejich „očista“, kdy prožijete posledních 5 minut daného života. Rituál je časově delší, hlubší, ale vyžaduje značnou přípravu a velkou psychickou i fyzickou odolnost klienta.

Co je to regrese

Při kvantové regresi se rozpouští, odstraňují a čistí negativní energie, prokletí, vazby, připoutanosti či vlivy cizích bytostí a entit, které ovlivňují současný život. Jde o neg.energie z minulosti, minulých životů i z rodových linií. Způsobující např. nepotřebné vzorce chování,  jednání a emocí,  fóbie, paniky, zacyklený životní vzorec, problém ve vztazích, v práci atp.

Při Kvantové regresi prostřednictvím Diamantové kvantovky klient sestoupí do své duše a jejím prostřednictvím jde do konkrétního bodu jednoho minulého života, kde vznikly problémy.

Stejný princip je i u Šamanského rituálu Čištění Duše. Cesta do minulosti je přesně definována na 3 mnulé životy ovlivňující současný život. Provede se jejich „očista“, kdy prožijete posledních 5 minut daného života. Rituál je časově delší, hlubší, ale vyžaduje značnou přípravu a velkou psychickou i fyzickou odolnost klienta.

Co se děje při regresi - průběh regrese

Průběh regrese

Kvantová regrese probíhá formou návratu přesně do bodu, místa a času, kdy nastala problematická událost.

Putujeme NAPŘÍČ ČASEM i PROSTOREM, bez jejich ovlivnění.

Duše zůstává po celou dobu v těle. Bod nehledáme zpět po časové ose, ani neputujeme od možného bodu v čase a prostoru k dalšímu, než jej nalezneme. Místo je vždy dopředu přesně definované.

Klient zde prožije danou zatěžující událost, která je pod mým vedením zpracována a očištěna. Jedná se zpravidla o posledních 5-10minut události. Lze také zpracovávat dobu události i v řádu let, pokud se rozhodnete pro přenesení si poučení a moudrosti zpět do duality.

Kvantová regresní terapie je po celou dobu řízena Vesmírem v souladu s potřebou a souhlasem (rozhodnutím) klienta, bez ovlivňování mým Vědomím. Po celou dobu jsem jen jako Průvodce.

Kvantová regrese pomocí Diamantové kvantovky zpracovává události, bloky, vazby, prokletí, úpisy duše, zátěže, karmické smlouvy atd. z minulosti, minulých životů i z rodových linií!

Účinek, vliv a délka kvantové regrese

Účinek a vliv kvantové regresní terapie je bezpochyby. Je naprosto bezpečná, bez rizika vedlejších vlivů nebo negativních následků. Čistí se jen určitý blok/-y negativní energie v minulosti, ale s postupným vlivem na další karmické zátěže.

Je potřebná určitá příprava klienta, proto se provádí zpravidla na 2. či 3.sezení kvantové terapie, aby klient byl zharmonizován a připraven na „větší zásah“ do svého života.
Jsou události, které lze zpracovat a vyčistit klasickou kvantovoui terapií.

Celková délka regrese pro jednu událost trvá zpravidla 15-30minut a je vždy součástí Individuální kvantové terapie.

Při prožívání delšího období v rámci události a přenášení poučení a moudrosti zpět do duality je délka regrese delší (zpravidla do 50minut).

Přejít nahoru