Nejčastější otázky
a odpovědi

na téma
kvantová terapie a kvantování

Z vlastní praxe, zkušeností vlastních i mých klientů.
Moudrost z vlastní Cesty, po které stále kráčím.

Obsah
  Add a header to begin generating the table of contents

  Kvantová terapie

  Působení kvantové energie / pole a ev. prostřednictvím řízeného rozhovoru a dochází k uzdravování na všech úrovních - mentální, duševní, emocionální i fyzické (fyzické tělo je odrazem stavu naší duše).

  Čas na terapii je vždy!
  Pokud se už delší dobu probouzíte s pocitem marnosti, nespokojenosti, prázdnoty, je čas za minutu 12.

  Čas na terapii je, když přemýšlíte, proč vám opět nevyšel váš vztah nebo si "jen" přestáváte rozumět. Může se jednat o vztah osobní/partnerský, pracovní, přestáváte si rouzumět s kamarády...

  Pokud míváte vztek, smutek, stres, prázdnotu, strach, nespokojenost - různé stavy, které vás obtěžují nebo okolí.

  Náhlý nebo dlouhodobý výskyt fóbie či psychické problémy a stavy, jakéhokoli druhu.

  Je jedno, zda pro ně nemáte vysvětlení nebo máte, ale nedokážete zpracovat své emocionální stavy.

   

  Pracujte na svém osobním rozvoji a cítíte, že začínáte stagnovat (přešlapovat na místě) nebo máte zájem jít dál a hledat další výzvy?

   

  Vždy existuje vyšší, hezčí, šťastnější, krásnější Cíl, kterého sám/sama už nedosáhnete!

  Určitě ano. Posune vás dál, do vyšších vibrací, urychlí váš osobní rozvoj a objevíte další výzvy.

  Buďte sami sebou, ale hlavně: Buďte k sobě upřímní! (Nikdo se to nedozví :-)).
  Uvědomte si, co vás přivedlo k rozhodnutí přijít terapii. Jaký jste měl/-a při tom pocit?

  Čemu se chcete věnovat (co vás trápí, co potřebujte řešit atp.), jaké změny u sebe očekáváte. Čeho chcete dosáhnout u sebe a v životě?
  Na začátku mi sdělíte svá očekávání. A nestyďte se zeptat na cokoliv – ať vás napadá cokoliv, nejse ani první, ani poslední.

  Pokud máte témata, o kterých se stydíte mluvit, řekněte to.
  Pokud máte pocit, že to nefunguje, mluvte o tom!

  Na prvním sezení se zaměřujeme na to, s čím přicházíte. Jaký je váš problém, starost. Co očekáváte – kam se chcete posunout, co je vaším cílem.
  Změříme karmickou zátěž/dluh, stav rodových linií (rodinných konstelací a vazeb), stav čaker, úroveň Vědomí, objevíme čím jsou nejvíce ovlivňována vaše energetická těla atp.
  Poté prostřednictvím kvantového pole a spojení se Světlem harmonizuje vaše energetická pole, čistíme karmické zátěže a rodinné vazby, popř. sestoupíme do vašeho nejvyššího Já, vaší duše.
  Je pouze na vás, zda působení kvantového pole bude „jen obecné“ nebo se zaměříme na konkrétní věci. Co vše mi sdělíte a co si zatím necháte pro sebe, je jen na vás.
  Upřímností sama/sám k sobě, vaše uzdravení jen urychluje.

  Další sezení probíhají obdobně, ale zpravidla se již řeší konkrétní problémy.
  Na každém sezení klient vždy obdrží tipy a rady pro další postup, pro další svůj osobní rozvoj, změnu, harmonizaci…

  Terapie může trvat měsíce nebo roky. Je to vždy podle vašeho stavu a potřeb.

  Základní trvalou harmonizaci a pročištění všech zátěží a vazeb lze zpravidla dosáhnout v rámci 3 sezení. Dosáhnete úrovně Vědomí a intuice cca 350-499 a získáte trvalé ukotvení a spojení se Zdrojem (Světlem – prostřednictvím Diamantového paprsku a Artemidina chrámu). Zlepšení žití je cca o 30-40%!

  Rozhodující jsou karmické zátěže – minulost, emocionální, počet nefunkčních dohod a vzorců chování, stav a úroveň energetických těl či zátěž rodových linií.

  Pokud jsou přítomny těžké negativní energie a zátěže minulosti, není nutná regresní terapie, ale probíhá 1-2 sezení navíc.

  Výrazná trvalá změna a transformace do vyšších vibrací (ke Světlu), nahlédnutí do tajemna mezi nebem a Zemí (prožitky v 5D), další zesílení své intuice, objevení svého Bytí atp. se dosáhne společnou prací během 10-12 sezení (12-16 měsíců). Pak dosáhnete úrovně Vědomí 650-700.

  Celkový počet sezení je závislý na vás, jak na sobě v průběhu uzdravování pracujete a měníte svůj postoj k životu. Minimální počet u Diamantové kvantovky jsou 3 sezení.

  Kvantování

  Kvantování, kvantovka - jedná se o práci s kvantovou energií a její posílení.

  Při pravém kvantování (Diamantová kvantovka)  současně dochází k trvalé očiště od negativních energií, zvyšení vibrací a posilení pozitivní energie.

  Současně může dojít k vytvoření pozitivního vysílače spojením se Světlem, s nekonečným Zdrojem prostřednictvím Diamantového paprsku.

  Kvantování lze provádět u všeho živého i neživého, hmotného i nehmotného.
  Zkušený kvantér dokáže nakvantovat – posílit – prakticky cokoli – od amuletu přes auto, dům až třeba po hotel.
  Zvířátka, květiny, zahradu. Smlouvu, dohody, dopis, webovou prezentaci…

  Kvantovat může prakticky každý, kdo je schopen navnímat kvantovou energii.

   

  Je „JEN“ VELKÝ rozdíl, zda se kvantuje z nižších vibrací (z duality) nebo vysokých vibrací (spojením s nekonečnou energií Vesmíru, Světlem).

   

  Při kvantování v nízkých vibrací (úroveň Vědomí do 450) jde zpravidla o černou magii – práce s negativní energií (ale není pravidlem!) se snahou připoutat, zneškodnit, ublížit, poškodit – na fyzické, mentální či duchovní i duševní úrovni.

  Bílá magie – kvantování bez ovlivnění Vědomím kvantéra (úroveň kvantového Vědomí nad 500) pro dobro své či druhé v souladu s dobrem pro všechny a s Vesmírnými zákony.

   

  Při kvantování v dualitě, v nižší úrovni kvantového Vědomí (od 270 výše) čistá bezpodmínečná Láska (Světlo) není přímo ze Zdroje, ale z kvantéra a tím je vliv i síla kvantování ovlivněna Vědomím kvantéra.

  Kvantování lze provádět u všeho živého i neživého, hmotného i nehmotného.
  Zkušený kvantér dokáže nakvantovat prakticky cokoli – od amuletu přes auto, dům až třeba po hotel.
  Zvířátka, květiny, zahradu.

  Smlouvu, dohody, dopis, webovou prezentaci…

  U lidí prostřednictvím kvantové terapie.

  U věcí, zvířátek, domu, bytu, pozemku, smlouvy, jakékoli činnosti, prostor atp. nejdříve energetickou očistou a poté kvantováním.

  Při kvantování ve vysokých vibracích dochází k přímému spojení s energií Zdroje (Světlem) a síla pozitivní energie je řízena Fialovým plamenem karmy St.Germain. U člověka nemusí dojít k žádným okamžitým "prožitkům", ale její uzdravující vliv je trvalý a účinek je 100-1000 násobně vyšší oproti kvantování v nízkých vibracích.  Zpravidla se dostaví do 3-5 dní.

  Kvantování v dualitě, v nižších vibracích, v nižší úrovni kvantového Vědomí vám přináší okamžitý "prožitek". Kvantování a kvantová terapie vám připadá silnější, protože sami jste v nízkých vibracích. Kvantér pracuje s kvantovou energií vibrací, které jsou blízké kvantované osobě.

   

  Kvantová terapie - změnit styl H4 na H2-3!!!

  Působení kvantové energie / pole a ev. prostřednictvím řízeného rozhovoru a dochází k uzdravování na všech úrovních - mentální, duševní, emocionální i fyzické (fyzické tělo je odrazem stavu naší duše).

  Čas na terapii je vždy!
  Pokud se už delší dobu probouzíte s pocitem marnosti, nespokojenosti, prázdnoty, je čas za minutu 12.

  Čas na terapii je, když přemýšlíte, proč vám opět nevyšel váš vztah nebo si "jen" přestáváte rozumět. Může se jednat o vztah osobní/partnerský, pracovní, přestáváte si rouzumět s kamarády...

  Pokud míváte vztek, smutek, stres, prázdnotu, strach, nespokojenost - různé stavy, které vás obtěžují nebo okolí.

  Náhlý nebo dlouhodobý výskyt fóbie či psychické problémy a stavy, jakéhokoli druhu.

  Je jedno, zda pro ně nemáte vysvětlení nebo máte, ale nedokážete zpracovat své emocionální stavy.

   

  Pracujte na svém osobním rozvoji a cítíte, že začínáte stagnovat (přešlapovat na místě) nebo máte zájem jít dál a hledat další výzvy?

   

  Vždy existuje vyšší, hezčí, šťastnější, krásnější Cíl, kterého sám/sama už nedosáhnete!

  Určitě ano. Posune vás dál, do vyšších vibrací, urychlí váš osobní rozvoj a objevíte další výzvy.

  Buďte sami sebou, ale hlavně: Buďte k sobě upřímní! (Nikdo se to nedozví :-)).
  Uvědomte si, co vás přivedlo k rozhodnutí přijít terapii. Jaký jste měl/-a při tom pocit?

  Čemu se chcete věnovat (co vás trápí, co potřebujte řešit atp.), jaké změny u sebe očekáváte. Čeho chcete dosáhnout u sebe a v životě?
  Na začátku mi sdělíte svá očekávání. A nestyďte se zeptat na cokoliv – ať vás napadá cokoliv, nejse ani první, ani poslední.

  Pokud máte témata, o kterých se stydíte mluvit, řekněte to.
  Pokud máte pocit, že to nefunguje, mluvte o tom!

  Na prvním sezení se zaměřujeme na to, s čím přicházíte. Jaký je váš problém, starost. Co očekáváte – kam se chcete posunout, co je vaším cílem.
  Změříme karmickou zátěž/dluh, stav rodových linií (rodinných konstelací a vazeb), stav čaker, úroveň Vědomí, objevíme čím jsou nejvíce ovlivňována vaše energetická těla atp.
  Poté prostřednictvím kvantového pole a spojení se Světlem harmonizuje vaše energetická pole, čistíme karmické zátěže a rodinné vazby, popř. sestoupíme do vašeho nejvyššího Já, vaší duše.
  Je pouze na vás, zda působení kvantového pole bude „jen obecné“ nebo se zaměříme na konkrétní věci. Co vše mi sdělíte a co si zatím necháte pro sebe, je jen na vás.
  Upřímností sama/sám k sobě, vaše uzdravení jen urychluje.

  Další sezení probíhají obdobně, ale zpravidla se již řeší konkrétní problémy.
  Na každém sezení klient vždy obdrží tipy a rady pro další postup, pro další svůj osobní rozvoj, změnu, harmonizaci…

  Terapie může trvat měsíce nebo roky. Je to vždy podle vašeho stavu a potřeb.

  Základní trvalou harmonizaci a pročištění všech zátěží a vazeb lze zpravidla dosáhnout v rámci 3 sezení. Dosáhnete úrovně Vědomí a intuice cca 350-499 a získáte trvalé ukotvení a spojení se Zdrojem (Světlem – prostřednictvím Diamantového paprsku a Artemidina chrámu). Zlepšení žití je cca o 30-40%!

  Rozhodující jsou karmické zátěže – minulost, emocionální, počet nefunkčních dohod a vzorců chování, stav a úroveň energetických těl či zátěž rodových linií.

  Pokud jsou přítomny těžké negativní energie a zátěže minulosti, není nutná regresní terapie, ale probíhá 1-2 sezení navíc.

  Výrazná trvalá změna a transformace do vyšších vibrací (ke Světlu), nahlédnutí do tajemna mezi nebem a Zemí (prožitky v 5D), další zesílení své intuice, objevení svého Bytí atp. se dosáhne společnou prací během 10-12 sezení (12-16 měsíců). Pak dosáhnete úrovně Vědomí 650-700.

  Celkový počet sezení je závislý na vás, jak na sobě v průběhu uzdravování pracujete a měníte svůj postoj k životu. Minimální počet u Diamantové kvantovky jsou 3 sezení.

  Obsah
   Add a header to begin generating the table of contents

   Máte další otázku ke kvantové terapii či kvantování?

   Napište mi

   (Pro objednání služeb nebo terapie pište ZDE)
   Přejít nahoru