| Slovník

kvantování a
kvantové terapie

Význam slov a pojmů o kvantování
ve spojení se Světlem při vzestupu do 5D tak,
jak je vnímám a používám .

Obsah
  Add a header to begin generating the table of contents

  Diamantový paprsek, též křišťálový, obsahuje všechny spektra Světla - zahrnuje v sobě všech 12 paprsků.

   

  Do r. 2012, než byla umožněna a započata velká transformace lidstva, bylo k dispozici - na Zemi dopadalo - pouze 7 paprsků Světla.
  Po velké změně a nástupu nové doby - možnosti postoupit do vyšších vibrací, vyšších rovin Vědomí, je k dispozici 12 paprsků (barev) Světla. Každý paprsek, každou barvu Světla, lze použít k samostatnému léčení, dle určení paprsku.

  Chybějících 5 paprsků nejvyšších frekvencí, bylo odejmuto po zneužití jejich moci a následném pádu Atlantidy. Nyní byl umožněn jejich návrat.
  Při používání spojení s Diamantovým paprskem obsahující všech 12 barev se provádí uzdravování, transformaci, na všech úrovních současně - emocionální, intelektuální, fyzické tělo i duše. Čistí a posiluje na karmické úrovni.

   

  Paprsek vznikl postupným rozšiřováním ze zlatého světla, které na Zemi začalo proudit od r. 2012. Postupně ( do r. 2016) se přidávalo bílé, stříbrné, fialové a křišťálové světlo, kdy se proces ukončil. Nazýváme ho Diamantový paprsek, protože obsahuje všechny barvy spektra a lze měnit jeho intenzitu i energii - barvu. Tím ho lze zaměřit i pouze na konkrétní věc/problém/oblast - např. bloky z minulosti, minulé životy, rodové linie, myšlenkový vzorec atp.

  Je trvale spojen a řízen fialovým paprskem St.Germain.

   

  Do roku 2016 byl "k dispozici" pouze 7 čakrový systém (7 parsků Světla). Prostřednictvím Diamantového paprsku je umožněna aktivace všech zbylých 5 čaker a vytvoření 12 čakrového systému (12 paprsků Světla).

  Započala po velké energetické změně Země v r. 2012, v ČR po r. 2016.

  Kvantéři, kteří v té době dělali Bílou kvantovku a byli ve vyšších vibracích, začali vnímat další věci, dimenze a vesmíry, které předtím nikdy nevnímali. Objevili a prošli Artemidiným chrámem (5D) a postoupili do vysokých vibrací a vyšších dimenzí (7D a vyšší). Mistři Diamantové kvantovky jsou trvale ukotveni v chrámu Re a tím mají zajištěné trvalé spojení s nekonečnou energií Vesmíru, se Světlem. Chám Re se nachází na vrcholu 5D odkud je neomezený přístup k Nejvyššímu Vědomí (kolektivní Vědomí), ke všem Chrámům Duše každého člověka i živé Bytosti.

  Novou kvantovou terapii - Diamantovou kvantovku - provádí pouze terapeuti s kvantovou silou nad 500, jsou trvale ukotveni v 5D dimenzi a vyšší, kde mají zajištěno trvalé spojení s nekonečným Zdrojem a možnost komunikace s Nejvyšším Vědomím (channeling).
  Nachází se mimo Dualitu, mají zpracované své Ego a žijí se Světlem, bezpodmínečnou Láskou, v Srdci.

  Při Diamantové kvantovce je klient spojen s Diamantovým paprskem a zapojen do kvantového pole Zdroje, jehož síla je řízena fialovým paprskem karmy - síla energie je řízena nejvyšším Vědomím, Bohem, Zdrojem, Vesmírem, který přesně ví, co je potřeba pro uzdravení klienta. Jeho síla není nijak ovlivněna Vědomím terapeuta. Jsem prostředníkem spojení, který toto zahajuje a na základě informací z channelingu, toto ukončí nebo zaměřuje na konkrétní problém.

  Můj Mistr řekl: „Bylo to, jako kdybych nasedl do auta z budoucnosti. Kromě několika násobně vyšší rychlosti a výkonu, bezpečnosti, intuitivního ovládání umí i létat vzduchem, přenášet se prostorem i časem…"
  Když mi to povídal (r. 2020) přál jsem si alespoň spojení s Artemidiným chrámem (nižší úroveň 5D, kvantové vědomí na úrovni 499,99). V r. 2021 jsem již byl nad Artemidiným chrámem (5D) na úrovni 700 a měl jsem další přání...

  Nyní zažívám to, co mi říkal můj učitel a Mistr v r. 2020. Sám jsem učitelem a Mistrem Diamantové kvantovky a s každou změnou na Zemi, ve Vesmíru, se dějí změny i ve mě a objevuji stále nové a nové možnosti, které vám umožňují vysoké vibrace a vyšší dimenze... Současně je to pro mně velká odpovědnost a práce pro Zemi "zadarmo" - pro dobro všech...

  Lze to srovnat s počítačem.
  Kvantová terapie používá počítač z roku 2000.
  Nová Kvantová terapie - Diamantová kvantovka počítač z roku 2035… Obrovský výkon, několikanásobná rychlost, trvalé napájení bez kabelu a nepředstavitelné možnosti HW i SW, které jsou ještě neznámé, a které stále objevuji.
  Je to stejné, jako když jste přešli z DOSu na Windows – tady ovšem z DOSu na Win11… Nebo z běžného stolního PC z r. 1998 na NB od MACa z r. 2021…

  Pomocí energie nejvyšších vibrací lze vyčistit od negativních energií a následně posílit pozitivní energií (vysokými vibracemi) jakýkoli hmotný i nehmotný předmět, stejně jako cokoli živého i neživého.
  Živé - viz terapie, ale lze takto pomoci i zvířatům, přírodě
  Neživé - kámen, soška, byt, dům, auto, léky, jídlo, smlouva, kniha..
  Hmotné - vše co vnímáme našimi základními smysly - "vydíme to"
  Nehmotné - myšlenka, přání, záměr, odpuštění, přijetí...

  Fialový plamen karmy je jedním z Dvanácti léčivých paprsků světla, které k nám přicházejí z Vesmíru. Je jednou z esencí léčivého Světla a současně paprsrek ovlivňující druhé.

  Fialový paprsek je světlo přemosťující fyzický a duchovní svět. Je pulzujícím duchovním světlem a ohněm, který přetváří energii z jejího současného stavu do vyššího stavu (vyšších vibrací) - negativní energii přetváří na pozitivní energii, energii pro dobro všech.
  Je to paprsek jasnosti, mystiky a léčení.

  Jeho patronem je hrabě, Nanebevzetý mistr St. Germain, který byl reinkarnací Velekněze Rakoczy v Atlantidě“

   

  Před rokem 2012, kdy došlo k velké změně a začalo na Zemi postupně proudit Světlo o všech 12 paprscích, je Fialový plamen karmy uváděn jako „Sedmý paprsek ze Sedmi léčivých paprsků světla, je esencí jednoho ze "Sedmi paprsků".

  Sedm paprsků - odpovídá sedmi čakrách.

  Po roce 2016 i v Česku plně proudí 12 paprsků Světla, které všechny obsahuje Diamantový paprsek (Diamantová kvantovka) a postupně se lidem otvírají a znovu zpřístupňuje zbylých 5 čaker - 12 čakrový systém.

  Artemidin chrám je jedním z prvním chrámů při Cestě k Osvícení, při Cestě k vrcholu 5D a dalších dimenzí.

  Nachází se v 5D a je trvale spojen s nekonenčnou energií Vesmíru Diamantovým paprskem. Každý má "svůj vlastní" Artemidin chrám - a každý má jedinečný kód pro každou Bytost.

  Aktivovat lze od úrovně Vědomí cca 270 a výše, ale vždy pouze po souhlasu Nanebevzetých Mistrů. Do úrovně Vědomí 499,99 do něj vstupujete přes svoji duši. Aktivaci provádějí pouze Mistři Diamantové kvantovky, zpravidla po 2-3 sezení.

  V chrámu čerpáte pro sebe pozitivní energii - Světlo, bezpodmínečnou Lásku, získáváte odpovědi na otázky výhradně o vás samých, můžete se dívat na svůj život v čase, komunikovat s Anděli, Archanděli i Nanebevzteými Mistry. Vše ale chce svůj čas, trpělivost a práci na sobě. 

  Lze říci, že v Artemidině chrámu se nacházíte ve stavu flow - bez nutnosti a ovlivňování psychodeliky nebo Vědomím druhých, třetích osob.

  Před aktivací Artemidina chrámu do něj vstoupujeme společně i následně se vracíme zpět do duality. Naučím vás cestu tam i zpět a postupně vše, co potřebujete pro další Cestu do 5D.

  Při úrovni kvantového Vědomí od 500 do 999.99 je "cesta" do Artemidina chrámu rychlejší. Vstupujete tam téměř přímo, protože při této úrovni Vědomí dokážete automaticky aktivovat svoji Duši (vstup do ní; bez nutnosti delší meditace).

  Artemidin chrám je místo, které na úrovni vstupu je na začátku 5 dimenze a čím více stoupáte, tím se dostáváte do vyšších vrstech 5 dimenze, kde můžete pozorovat a vnímat i další dimenze.

  Artemidin chrám je trvale spojen s nekonenčným Zdrojem a tím jste i vy sami s ním trvale spojeni.

  Vaše intuice je na vysoké úrovni, 3 oko je aktivováno a při používání channelingu získáváte odpovědi pouze "z vrchu" - nemusíte mít obavy, že odpovědi jsou od padlých Bytostí atp.

  Získávání odpovědí, komunikace s vyššími Bytosmi či čerpání pozitivní energie je podstatně rychlejší. Stav flow můžete sami prožívat kdykoli budete chtít.

  Čím výše stoupá vaše úroveň kvantového Vědomí a tím současně roste i lepší využívání schopností a darů, které v sobě objevujete.

  Pomocí channelingu příjímám informace z jemněhmotného světa. Jde o komunikaci s vyššími duchovními bytostmi, s jemnohmotnými (vyššími) úrovněmi Vědomí. Pomocí channelingu se komunikuje i s nejvyšším / kolektivním Vědomí.

  Slovo channeling pochází z anglického slova channel = kanál. Při použití channelingu se člověk stává kanálem pro průchod informací a příjímání informací z jemnohmotného světa

  Channeling je "jedna součást" naší intuice, ale současně channeling je možné používat pouze s využitím své duše - svého srdce. Veškeré informace "jdou" jen a pouze přes duši - bez využití svého Vědomí.

  Pro "správnou a čistou" komunikaci pomocí channelingu je lepší vysoká vibrační úroveň - kvantové Vědomí 499,99% a výše, karmická zátěž < 45% a další.

  Pokud člověk používá channelingu a nedosáhl těchto předpokladů,  může se stát, že komunikuje s nízkými, temnými entitami a Bytostmi, které jsou všude okolo nás nebo je má ve své auře. Tyto bytosti a entity na nízké vibrační úrovni se sami vydávají za vaše Strážné Anděli, Archanděli, jejich pomocníky, vaše Vyšší Já, duchovního průvodce nebo vystupují dokonce jako Bůh či Nejvyšší Duch atp.

  Existují techniky, jak se správně ptát - jak rozpoznat, zda vám odpovídají opravdu vyšší, nejvyšší Bytosti nebo temné entity. Je součástí sezení v rámci terapií.

  Channeling se každý "naučí samovolně" - je mu poskytnut tento dar, při dosažení kvantové úrovně nad 500. Používat ho lze i v "omezeném režimu"- po aktivaci Artemidina chrámu, ukotvení a trvalého spojení s Diamantovým paprskem - i na nižší úrovních kvantového Vědomí - cca od 340. (přijmutí tohoto daru a jeho využití se dosáhne zpravidla při 3.sezení Diamantové kvantovky).

  Minulé životy - všechny životy, které prožila vaše duše před zrodem vašeho fyzického těla. Při terapii zde čistíme a uzdravujeme prožitky, negativní energie a bloky minulých životů Duše.

  Minulost - pod tímto pojmem rozumíme život našeho současného fyzického těla - od narození po tento okamžik - přítomnost.

  Pomáhá vám změnit postoj k dané situaci. Objevit ji, pojmenovat a propustit - očistit se od negativním energií (emoce, myšlenky..)
  Jedná se např.o odpuštění druhým, sobě, změnu myšlenkových či emočních vzorců a rovnic, rozpuštění - změně starých emočních a myšlenkových dohod a smluv a nahrazení novými, funkčními, které jsou prostoupeny pozitvní energií, Světlem, láskou...
  Je součástí rozšířené terapie nebo provádím samostatně.

  Regrese či regres obecně znamená pohyb zpět. Je to vlastně návrat zpět.

  Regresní terapie, regrese HAP, tak "modernější" Kvantová regrese (KR) využívají spojení s kvantovou energií (energií Vesmíru) pomocí níž, se s klientem sestoupí do jeho Vědomí, vyššího Já a společně se jde do minulých životů, kde se hledají problémy a bloky, které se poté odstraňují.

  Celá regrese je ovšem řízena terapeutem, průvodcem regrese, takže může být ovlivňována jeho Vědomím, úrovní kvantového Vědomí (úrovní bezpodmínenčné Lásky v duši) a není řízena přirozenými silami Vesmíru, který jako jediný ví nejlépe, co naše duše potřebuje pro své uzdravení.

  Ve zkratce to lze popsat jako zbavení se karmických pout. Z osobní i kolektivní karmy.

  Bez odpuštění nelze stoupat do vyšších vibrací, protože bez rozpuštění karmických pout, ať vzniklých v minulosti nebo minulých životech, je ve vašem podvědomí, nevědomí či zapomění stále přítomna negatvní energie, která ovlivňuje vaše chování, jednání, myšlenky i emoce.

  Odpuštění je plně účinné pouze pokud je upřímné a procítěné - vychází z vaší duše, srdce.

  Odpouštíte sami sobě, druhým, kterým jste ublížili vy nebo kteří ublížili vám, a to vědomě i nevědomě.

  Spojím vás s nekonečným Zdrojem, s energií vysokých frekvencí - kvantovou energií, Světlem. Spojením s Diamantovým paprskem vytvořím kvantové pole a postupně se uzdravují všechny úrovně života - emocionální, intelektuální, fyzické i duševní.
  Diamantový paprsek lze zaměřit i pouze na konkrétní věc/problém/oblast - např. minulé životy, rodové linie, myšlenkový vzorec atp.

  V případě zjištění přítomnosti jiných energetických Bytostí, jsou tyto odvedeny stejně, jako při Duchovním léčení.

  Jeden z druhů kvantové terapie. 

  Při duchovním léčení přivádím jako prostředník léčivou energii vysokých frekvencí - Světlo - do vašeho těla a vytváříme velký světelný válec, který je spojen s nekonečnou a nejčistší energií Zdroje.

  Světlo uvolňuje stagnující energie v těle, mění energie nízkých vibrací (těžké, negativní energie) na vyšší frekvence.
  Jsou-li přítomny energie jiných Bytostí, jsou tyto Bytosti odvedeny tam, kam patří, nebo tam, kde neškodí.

  Jeden z druhů kvantové terapie. 

  Jde o léčení vírou. Pracuji jako prostředník pro spojení s léčivou energií od Boha k vám, která se aktivuje silou modlitby, víry a spojením se svými duchovními průvodci - Anděly, Archanděly, Nanebevzetými Mistry, nejvyššími Bytostmi i Bohem sam.
  Vytvořené pole božské energie okolo vás čistí a posiluje všechna těla - energetická - emocionální, intelektuální, duševní i duchovní, tak i fyzické.

  Vzájemnou spoluprací s vyšší energií a klientem postupně čistíme - rozpustíme, odstraníme a ukončíme rodové vazby a linie, které jsme získaly prostřednictvím spermie a vajíčka našich rodičů, které jsou ovlivněny jejich rodiči, prarodiči, praprarodiči....

  Dochází k uzdravování na genetické úrovni, prakticky se čistí naše DNA, ale nedochází k čištění minulých životů naší duše.

  Postupně čistíme a měníme nastavení DNA - omezíme negativní vlivy (rodových linií) předávané geneticky při našem zrodu.

  Postupně lze dosáhnout vyčištění až na 99,9%.

  Při čistění rodových linií se současně harmonizují rodinné konstelace.

  Rodové linie jsou všechny energetické vazby, které vznikly a získaly jsme je při zrodu našeho fyzického těla, prostřednictvím spermie a vajíčka našich rodičů, jež jsou ovlivněny rodovými liniemi jejich rodičů, prarodičů, praprarodičů.....

  Rodové linie sahají nespočet generací zpět, jak ze strany biologického otce, tak biologické matky, a to ve všech liniích až po první vtělení.

  Např. "jen" posledních 5 rodových linií, t.j. cca 100-120 let zpět, tvoří u každého 94 osob...

   

  Rodinné konstelace je metoda hledající souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Je to jedna z metod osobního rozvoje a sebepoznávání.
  Určité vzorce chování a jednání se v rámci rodiny opakují. Tato metoda je kolektivní a odhaluje a hledá příčiny. Nalezením příčin opakování vzorců chování v rámci rodiny je pouze pojmenujete, ale změna a odstranění těchto vzorců je na vás.

  Pročištění a změny rodinných konstelací provádím v rámci čištění rodových linií.

  Kvantová fyzika současnosti popisuje superpozici kvantových částic následovně:

   

  Každá kvantová částice se může nacházet v místě A anebo v místě B, ale také může být v superpozici obou možností - celá kvantová částice se nějakým způsobem nachází současně v bodě A i B.

   

  nebo-li Superpozici částice můžeme také popsat následovně:


  Každá kvantová částice sdílí informace z minulosti i budoucnosti.

   

  a z toho plyne, že:

   

  Změna stavu částice v budoucnosti ovlivňuje / předvídá stav částice v minulosti, a to i tehdy, pokud tato částice v minulosti již neexistuje.

   

  I obráceně - změna stavu částice v minulosti ovlivňuje / předvídá stav částice v budoucnosti, ikdyž tato částice v budoucnosti ještě neexistuje.

  Tyto teze jsou ověřeny experimentálně v CERNu. A výsledky experimentů svědčí jednoznačně pro superpozici.

   

   

  "Kvantovou superpozici popsal v roce 1935 rakouský fyzik Erwin Schrödinger, který na myšlenkovém experimentu Schrödingerova kočka ukázal, že kočka může být teoreticky živá i mrtvá zároveň.

  Schrödingerova kočka je fyzikální myšlenkový experiment, který ilustruje paradox kvantové superpozice dvou stavů na příkladu kočky, která by měla být současně živá i mrtvá. Rakouský fyzik Erwin Schrödinger jej formuloval roku 1935, aby poukázal na problémy tzv. kodaňské interpretace kvantové mechaniky a na vlastnosti mikroskopických fyzikálních částic, které jsou nesmyslné při přenesení na objekty známé z běžného života. Experiment přibližuje „selským rozumem“ obtížně pochopitelné kvantové jevy, včetně toho, že superpozice zaniká realizací jednoho z obou stavů v důsledku měření, které v případě kočky proběhne otevřením krabice, ve které je kočka umístěna."
  Zdroj: wikipedia

  Chybí vám nějaké slovo či pojem?

  Napište mi

  (Pro objednání služeb nebo terapie pište ZDE)
  Přejít nahoru