Diamantová kvantová terapie

Diamantová kvantová terapie

Diamantová kvantovka

nová kvantová terapie

Čistí, harmonizuje a posiluje Duši, Duchovní stránku i tělo současně.

Čistí a harmonizuje Duši, Duchovní stránku i tělo současně.

Čistí a posiluje na karmické úrovni.

zhave-svetlo-uvnitr-nas

Všechno se mění a vyvíjí. Lidé, postoje, myšlení, technologie… Stejně tak magie, terapie, kvantovka. Kvantová terapie, kvantování.

Čekal jsem delší dobu, než se mi věci potvrdí, v naší realitě, od mých klientů a kolegů, než napíši zkušenosti z praxe.

Provádím, poskytuji Novou kvantovou terapii. Diamantovou kvantovku.

Proč Diamantová kvantová terapie?  Klient je po 2. setkání trvale spojen s Diamantovým paprskem Artemidina chrámu.

Nová kvantová terapie – Diamantová kvantovka – započala po velké energetické změně Země v roce 2016. Kvantéři, kteří v té době dělali Bílou kvantovku a byli ve vysokých vibracích, začali vnímat další věci, dimenze a vesmíry, které předtím nikdy nevnímali. Objevili a prošli Artemidiným chrámem a postoupili do ještě vyšších vibrací a dimenzí.

Můj Mistr řekl: „Bylo to, jako kdybych nasedl do auta z budoucnosti. Kromě několika násobně vyšší rychlosti, bezpečnosti, intuitivního ovládání atp., umí i létat vzduchem, přenášet se prostorem i časem… A s každou změnou na Zemi, ve Vesmíru i v sobě, objevuji stále nové a nové možnosti

Já to srovnávám s počítačem. Kvantová terapie používá počítač z roku 2000Nová Kvantová terapie počítač z roku 2035… Obrovský výkon, několikanásobná rychlost, trvalé napájení bez kabelu a nepředstavitelné možnosti HW i SW, které jsou ještě neznámé, a které stále objevuji.  Je to stejné, jako když jste přešli z DOSu na Windows – tady ovšem z DOSu na Win10… Nebo z běžného stolního PC z r. 2000 na NB od MACa z r. 2017…

Diamantová kvantová terapie je jen a pouze o spojení klienta s nekonečnou eneregií a silou Vesmíru a Matky Země.

Terapeut, kvantér je:
– celou dobu „pouze“ prostředníkem zajišťujícím spojení klienta s Nejvyšším Vědomím, nekonečnou energií Vesmíru
Průvodcem – vede klienta do jeho Duše a na jeho Cestě
Koučem – vede klienta k jeho cíly => na jeho Cestu

Klient „dostává jen takovou dávku“ kvantové energie, která je přímo úměrná výši jeho Vědomí, kvantové úrovně a síle = vše je postupné, bez vedlejších účinků a projevů (nevolnost, slabost, skokové změny..). Není nutná regrese. 

Kvantovou terapii může provádět téměř kdokoli, kdo má kvantovou sílu nad 200 a dostatečnou intuici (z duality). Čištění a posilování klienta jde jen do síly a úrovně Vědomí terapeuta. Může docházet k přenosu negativní energie do terapeuta nebo k čerpání energie z klienta terapeutem, vzájemné připoutanosti; kolísání a změny kvantové síly terapeuta přecházejí na klienta atp. Většina terapeutů má kvantovou sílu cca 250 – 350. Jsou stále v dualitě a nemají trvalé spojení s nekonečným Zdrojem.

Každá Kvantová terapie poskytuje pomoc, rozdíl je jen v její síle a hloubce čištění.

brain, think, communication-4490831.jpg

Při Nové kvantové terapii, kterou praktikuji, dochází k těmto stavům, oproti „standartní“ kvantové terapii:

 • čistím elektronové tělo vč. jeho zdrojů (čakry a další)
 • společně a současně čistíme minulost (prožitky tohoto fyzického těla), minulé životy i rodové linie
 • tím dochází k očistě na karmické úrovni
 • i očistě, harmonizaci a posílení Duše, Duchovní stránky i těla současně, od všech negativních energií, traumat, bytostí, démonů i entit naráz
 • vše jde postupně (čištění, harmonizace i posílení)
 • jediný, kdo přesně ví, co potřebujeme, je Vesmír, Bůh, Andělé, Zdroj, Nejvyšší Duch, Nejvyšší Vědomí Zdroje.

Síla a hloubka terapie a Diamantového paprsku je řízena jen a pouze (!) Nejvyšším Vědomím, prostřednictvím Fialového paprsku karmy St. Germain.
Nedochází k „přetížení“ klienta (ke skokovým změnám, jako při regresi), ani k jeho ovlivňování 2.osobou nebo Vědomím terapeuta.

Diamantový parsek vychází z Artemidina chrámu nacházejícího se v 5D dimenzi, která je trvale spojena s nekonečnou silou Zdroje.  Je tedy nad dualitou  (dualita – reálný svět = 3D, „okraj, lem“ duality = 4D – zde se nachází (zbytky) temných, negativních energií a sil, které ovládají 3D).

fialové pozadí, strom, osoba, paprsek světla

Kvantování pomocí Diamantového paprsku z Artemidina chrámu čistí a posiluje (nabíjí), jakékoli hmotné i nehmotné předměty a věci.  Lze je trvale spojit s Diamantovým paprskem pro dlouhodobé a posilující účinky.

Novou kvantovou terapii provádí pouze terapeuti s kvantovou silou nad 500, jsou trvale ukotveni v 5D dimenzi a vyšší. Tím mají zajištěno trvalé spojení s nekonečným Zdrojem a možnost oboustranné komunikace s Nejvyšším Vědomím.
Nachází se mimo Dualitu, mají zpracované své Ego a žijí se Světlem, bezpodmínečnou Láskou, v Srdci.

Jsme vedeni, řízeni („omezeni“) a kontrolováni Nejvyšším Vědomím všeho, aby jsme dodržovali etiku.

 • Smím používat svoji sílu pouze pro dobro všech, pro dobro sebe a druhých (= nesmíme zneužívat svoji sílu),
 • energii čerpám pouze ze Zdroje (= ne z klientů),
 • negativní energie, bytosti či entity atp., odvádím tam, kam patří nebo do prostoru, kde jsou přeměněni na energii pro dobro všech,
 • ovlivňovat Vědomí klienta mohu pouze v jeho prospěch ve smyslu Vesmírných zákonů,
 • a dalších „několik desítek arch úmluv a dohod“ k jednotlivým „pravomocem a možnostem“, kterými disponuji.

V případě porušení jakéhokoli bodu je okamžitě omezena kvantová síla, intuice, „pravomoce“, možnosti pomáhat sobě i druhým, až po zrušení trvalého spojení s nekonečným Zdrojem a možnost komunikace s Nejvyšším Vědomím.

Rozdíl v kvantové síle mezi terapeutem na úrovni 350 a na úrovni př. 600 je cca 350% (=je min. 3,5 krát účinější a trvalejší).
Na (mé) úrovni cca 800-850 je rozdíl cca 770%  (= je min. 6-7 krát účinější) a klient získává trvalé spojení s nekonenčým Zdrojem prostřednictvím Diamantového paprsku z Artemidina chrámu.

Na terapiích se prostřednictvím Diamantové kvantovky zaměřuji i na konkrétní věci. Tyto lze čistit, vyčistit, posílit nebo urychlit jejich změnu.

Např. traumata, stres, zdroje stresu, strachy, fóbie, vzorce chování, jednání či myšlení, jednotlivé čakry a další.

Klient po dosažení min. úrovně 250 (1.-2.sezení) získá trvalé spojení s Diamantovým paprskem Artemidina chrámu.

Spojení klientovi např.:
umožňuje při řešení konkrétních věcí, situací, rychle sestoupit do své Duše, svého vyššího Já, komunikovat a získat odpovědi na všechny své otázky
–  zvyšuje kvantovou sílu a výši vibrací
– zvyšuje a rozšiřuje úroveň intuice a spousta dalšího.

Po dosažení trvalé úrovně min. 400, společně projdeme Artemidiným chrámem, který vám umožní nahlédnout do 5D dimenze a jejich možností…

artemidin-chram

Na terapiích se prostřednictvím Diamantové kvantovky zaměřuji i na konkrétní věci. Tyto lze čistit, vyčistit, posílit nebo urychlit jejich změnu.

Např. traumata, stres, zdroje stresu, strachy, fóbie, vzorce chování, jednání či myšlení, jednotlivé čakry a další.

Klient po dosažení min. úrovně 250 (1.-2.sezení) získá trvalé spojení s Diamantovým paprskem Artemidina chrámu.

Spojení klientovi např.:
umožňuje při řešení konkrétních věcí, situací, rychle sestoupit do své Duše, svého vyššího Já, komunikovat a získat odpovědi na všechny své otázky
–  zvyšuje kvantovou sílu a výši vibrací
– zvyšuje a rozšiřuje úroveň intuice a spousta dalšího.

Po dosažení trvalé úrovně min. 400, společně projdeme Artemidiným chrámem, který vám umožní nahlédnout do 5D dimenze a jejich možností…

7-10 terapií + (doporučuji) 1 seminář + min. 20 minut/týdně práce na sobě
= TRVALÁ ZMĚNA ŽIVOTA
za 1 rok!
navíc získáte:
Stále váháte?
Odpovězte si na některou otázku, nebo na všechny svým Srdcem...

Odpověděli jste min. 2x ANO na první variantu?
Pak jste připraveni na velkou změnu svého života!
Klikněte na na tlačítko 🙂

AKTUÁLNĚ

Seminář, workshop, kurz – Diamantová kvantovka
terapie, kvantování, šamanské rituály, individuální konzulatce

Albeř – Osika (Jindřichův Hradec)  –  Česká Kanada – vč. ubytování a stravy
10. – 12.6.20224.990,-Kč
17. – 19.6.20224.990,-Kč

Přejít nahoru