nová kvantová terapie

kvantování

Práce se mnou

nová kvantová terapie

kvantování
životní koučink
energetické čištění

Práce se mnou - jak pomáhám

Pomáhám a vedu k pochopení, vyřešení a změně stavu.
Život si řídíme a vytváříme sami.
Vše záleží jen na nás, na našem rozhodnutí.

Prostřednictvím kvantové terapie řešíme:

čištění - harmonizaci - posílení

- zátěže z minulosti a minulých životů

- rodové linie a rodinné konstelace

- karmu - karmické zátěže, kolektivní i osobní

 • zlepšení psychického stavuodstranění zdrojů strachu, fóbií, eliminace stresů
 • zvýšení Vědomí a intuice – přístup k channelingu
 • nalezení a spojení se svým nižším i vyšším , vnitřním dítětem, duší
 • posílení a zrychlení transformace | duchovní a osobní růst
 • prokletí, uřknutí, připoutanost, bloky a vazby
 • cizí bytosti či entity, odvedení duší, démonů
 • čakrový systém, auru i zdravotní stav | posun ze 7 k 12ti čakrovému
 • myšlenkové vzorce a emoční rovnicezměna a odstranění vlivu
 • trvalé spojení s nekonečným Zdrojem – Světlem
 • vzestup do vyšších vibrací a tím i dimenzí
 • zbavení se nepotřebných rolí | nepotřebné vlastní dohody, smlouvy či vzorce
 • odpuštění
 • regresi, při které duše neopouští tělo a jde se JEN do bodu vzniku neg.vlivu
 • uzavírání a čištění negativních zdrojů
 • vytváření pozitivních vysílačů (Světla)
 • energetické čištění bytů, domů, pozemků, předmětů

… a mnohé další

Využívám spojení se Světlem (Zdrojem, Univerzem), vysoké úrovně Vědomí, intuice, channelingu a dalších darů objevených na Cestě do vyšších vibrací. Spojení se Světlem je spojení s nejvyššími vibracemi, s Bytosmi a informacemi v jemněhmotném světě.

Jsem prostředník pro trvalé spojení se Světlem, průvodce, kouč a mentor na Vaší Cestě do vyšších vibrací.
Učím porozumět a vysvětlit vjemy, obrazy a odpovědi, které dostanete a získat spojení s nekonečným Zdrojem.

Při každé terapii se harmonizují a čistí současně všechna energetická těla – emocionální, mentální, duševní i duchovní.
Řízeně se posilují energetická těla i duše, čistí se karma, otvírají se a posilují čakry.
Uzdravuje se (čistí) minulost, minulé životy i rodové linie současně, zároveň se snižuje karmická zátěž (zmenšuje se karmický dluh).
Tím dochází i k uzdravování fyzického těla.
Nemoci jsou projevem negativních zátěží na energetické úrovni.

Kvantová terapie

Spojím vás s nekonečným Zdrojem, s energií vysokých frekvencí - kvantovou energií, Světlem a vytvořím kvantové pole. Čistíme a harmonizujeme na karmické úrovni. Postupně se uzdravují všechny úrovně života - emocionální, intelektuální, fyzické a duševní
i všechna energetická těla. Lze se zaměřit i pouze na konkrétní věc/problém/oblast - např. minulé životy, rodové linie, myšlenkový vzorec atp.

Rodové linie

Rozpustíme, odstraníme a ukončíme rodové vazby a linie. Zároveň se čistí i rodová prokletí.
Postupně čistíme na energetické úrovni a následně na genetické úrovni a měníme nastavení vašeho DNA. Tím omezíme negativní vlivy rodových linií předávaných geneticky při vašem zrodu i s vlivem na potomky.
Čistí se a rozpouštějí vazby rodových linií a tím se harmonizují i rodinné konstelace společně.

Energetické čištění

Čištím od negativních energií a následně posiluji pozitivní energií (vysokými vibracemi) jakýkoli hmotný i nehmotný předmět, stejně jako cokoli živé i neživé.
Hmotné - vše co vnímáme - "vydíme to" |
Nehmotné
- přání, záměr, odpuštění, přijetí..
Živé - lidé, zvířátka, příroda...
Neživé - kámen, soška, byt, dům, pozemek, auto, léky, jídlo, smlouva, kniha..

Andělská terapie

Jde o léčení vírou. Jsem prostředník spojení s léčivou energií od Boha, která se aktivuje silou modlitby, víry a spojením se svými duchovními průvodci - Anděly, Archanděly, Nanebevzetými Mistry či nejvyššími Bytostmi. Vytvořené pole božské energie okolo vás čistí a posiluje všechna těla - energetická - emocionální, intelektuální, duševní i duchovní, tak i fyzické.

Duchovní léčení

Přivádím jako prostředník léčivou energii vysokých frekvencí - Světlo - do vašeho těla a vytváříme velký světelný válec, který je spojen s nekonečnou a nejčistší energií Zdroje.
Světlo uvolňuje stagnující energie v těle, mění (těžké) energie nízkých vibrací (negativní energie) na vyšší frekvence. Odvádí i slabší energie jiných bytostí, jsou-li přítomny.

Mentorování - koučing

Měníme váš postoj k dané situaci. Objevit, pojmenovat a propustit ji - očistit od negativních energií.
Např. změna myšlenkových či emočních vzorců a rovnic, rozpuštění - změna starých dohod, smluv a slibů a nahrazení novými, funkčními, které jsou prostoupeny pozitvní energií, Světlem, láskou...
Je součástí individuálních terapií nebo lze provádět samostatně.

„Moudrost je nepřenositelná.
Získáte ji pouze vlastními zkušenostmi, stálým učením a praktikováním (vlastní osobní praxí).“
Webmináře, podcasty ani online kurzy nic z toho nenahradí.“

-  Zlatko Štepina 

životní kouč a terapeut

Zkušenosti jsou dobré i zlé. Lze se ponaučit z některých chyb druhých.
Ani já vám nemohu předat svoji moudrost. Mé zkušenosti ano.
Pokud si z nich vezmete ponaučení, získáte další střípky do své moudrosti.
Nabízím pomocnou ruku a doprovod na vaší cestě ke změně života.
V rámci terapie využíváme a čerpáte energii z nekonenčného Zdroje.
Probíráme vaše emoce, myšlenky. Realitu, cíle, sny i přání.
Ze své minulosti získáte moudrost a společně se vydáme k vyšším vibracím.

kvantová terapie

Uzdravuji a harmonizuji na karmické úrovni - současně řešíme
minulost, minulé životy, rodové linie, čakry i energetická těla.

Přejít nahoru