Kvalitní služby
kvantování a terapie

kvantová a andělská terapie, mentorování
životní koučink, energetické čištění, channeling

"Moudrost je nepřenositelná.
Získáte ji pouze vlastními zkušenostmi."
Zlatko Štěpina

Používám svoji intuici (3 oko), vnitřní Světlo a dary spojení se Světlem
prostřednictvím Diamantového paprsku a channelingu.
Jsem prostředníkem spojení mezi Vámi a kvantovou energií - energií Vesmíru, Zdroje a Matky Přírody.

Jsem Váš Průvodcem a mentor pro cestu do vyšších vibrací,
vysvětlení vjemů, obrazů a odpovědí, které dostanete.
Učím Vás porozumět a získat spojení s nekonečným Zdrojem,
naučit ho správně používat a stát se samostatným.

Spojení se Světlem je spojení s nejvyššími vibracemi, s jemněhmotným světem. Snížíme-li vibrace světla vznikne zvuk.

Informace z jemněhmotného světa získávám pomocí channelingu.

Prostřednictvím těchto Darů pomáhám a uzdravuji druhé. Čistím a posiluji věci hmotné i nehmotné, živé i něživé.

Je na každém co si vybere za „název“ metody pro své uzdravení, posun, postup do vyšších vibrací. Jaká slova bude používat.

Slova jsou jen slova. Význam hledejte za nimi!

Buddha

Účel je vždy jen jeden – vaše uzdravení a posun do vyšších vibrací, a tím dojde ke

 • zlepšení vašeho stavu – duševní, duchovní, emocionální, mentální i fyzické
 • snížení karmické zátěže
 • nalezení, znovuobjevení spojení se svým vyšším Já, se svojí duší
 • naučení se komunikace se svým vyšším Já / duší
 • objevení svého ega, svého nižší já a jeho „ovládnutí“ – potlačení, omezení jeho vlivu na svůj život
 • povýšení/transformace na/do vyšší vibrace/frekvence
 • příprava na vzestup do 5.dimenze – může být i v tomto životě

 

Každý tuto energii vnímá nebo bude vnímat jinak, např.

 • kvantovou energii Zdroje, Vesmíru
 • zlato-bílo-fialovo-stříbrné-křišťálové/diamantové Světlo – Diamantový paprsek – Diamantová kvantovka
 • energii Boha – božskou energii nebo energii Andělů, Archandělů či Nanebevzetých Mistrů
 • energii Matky Země – Přírody, která je ve spojení s nekonečnou energií Vesmíru
 • energii Matky Přírody a nejvyššího Ducha např. prostřednictvím slovanských, pohanských či šamanských rituálů

Všechny metody využívají stejného principu – spojení s nejvyššími vibracemi = Světlem, channelingu pro získání informací a pak je to na vnitřním nastavení každého z vás, jak bude rychlý posun a jaká slova chce jeho mysl slyšet.

Když se vydáte s se mnou na tuto Cestu, postupně se před vámi budou objevovat a otvírat další a další (ne)skutečné možnosti pro vlastní život i pro pomoc v životě druhých!

Při každé terapii se harmonizují současně všechna těla - energetická i fyzické.
Dochází k čištění všech energetických těl - emocionálního, mentálního i duševního.
Řízeně čistí, posiluje a harmonizuje energetická těla i duši, čistí karmu, otvírá a posiluje čakry.
Uzdravuje se (čistí) minulost, minulé životy i rodové linie současně, zároveň se čistí karmická zátěž (zmenšuje se karmický dluh).
Tím dochází i k uzdravování fyzického těla. Nemoci jsou projevem negativních zátěží na energetické úrovni.

Duchovní léčení

Při duchovním léčení přivádím jako prostředník léčivou energii vysokých frekvencí - Světlo - do vašeho těla a vytváříme velký světelný válec, který je spojen s nekonenčnou a nejčistší energií Zdroje. Světlo uvolňuje stagnující energie v těle, mění (těžké) energie nízkých vibrací (těžké, negativní energie) na vyšší frekvence.
Jsou-li přítomny energie jiných bytostí, jsou odvedeny.

Kvantová terapie

Spojím vás s nekonečným Zdrojem, s energií vysokých frekvencí - kvantovou energií, Světlem. Spojením s Diamantovým paprskem vytvořím kvantové pole, se postupně uzdravující všechny úrovně života - emocionální, intelektuální, fyzické i duševní.
Diamantový paprsek lze zaměřit i pouze na konkrétní věc/problém/oblast - např. minulé životy, rodové linie, myšlenkový vzorec atp.

Andělská terapie

Jde o léčení vírou. Jsem prostředník pro spojení s léčivou energií od Boha k vám, která se aktivuje silou modlitby, víry a spojením se svými duchovními průvodci - Anděly, Archanděly, Nanebevzetými Mistry, nejvyššími Bytostmi i Bohem sam.
Vytvořrné pole božské energie okolo vás čistí a posiluje všechna těla - energetická - emocionální, intelektuální, duševní i duchovní, tak i fyzické.

Mentorování - koučing

Pomáhá vám změnit postoj k dané situaci. Objevit ji, pojmenovat a propustit - očistit se od negativním energií (emoce, myšlenky..)
Jedná se např.o odpuštění druhým, sobě, změnu myšlenkových či emočních vzorců a rovnic, rozpuštění - změně starých emočních a myšlenkových dohod a smluv a nahrazení novými, funkčními, které jsou prostoupeny pozitvní energií, Světlem, láskou...
Je součástí každé terapie nebo lze provádět samostatně.

Rodové linie | rodinné konstelace

Vzájemnou spoluprací s vyšší energií a klientem postupně rozpustíme, odstraníme a ukončíme rodové vazby a linie.
Postupně vyčistíme a změníme nastavení vašeho DNA - omezíme negativní vlivy rodových linií předávaných geneticky při našem zrodu.
Čistí se a rozpouštějí rodové linie a tím se harmonizují i rodinné konstelace společně.

Kvantové - energetické čištění

Pomocí energie nejvyšších vibrací lze vyčistit od negativních energií a následně posílit pozitivní energií (vysokými vibracemi) jakýkoli hmotný i nehmotný předmět, stejně jako cokoli živého i neživého.
Živé - viz terapie, ale lze takto pomoci i zvířatům, přírodě
Neživé - kámen, soška, byt, dům, auto, léky, jídlo, smlouva, kniha..
Hmotné - vše co vnímáme našimi základními smysly - "vydíme to"
Nehmotné - myšlenka, přání, záměr, odpuštění, přijetí...

„Moudrost je nepřenositelná.
Získáte ji pouze vlastními zkušenostmi, stálým učením a praktikováním (vlastní osobní praxí).“
Webmináře, podcasty ani online kurzy nic z toho nenahradí.“

-  Zlatko Štepina 

životní kouč a terapeut

Diamantový paprsek je řízen fialovým paprskem St.Germain bez mého Vědomí a postupně uzdravuje na všech úrovních života a Bytí.

 • Všechna energetická těla – emocionální, mentální/intelektuální a duševní i fyzické tělo.
 • Čistí na karmické úrovni – kolektivní i osobní karmu.
 • Pročišťuje,  rozpuští a odstraňuje staré a nepotřebné vazby – karmické i rodové.
 • Napomáhá a urychluje změny zastaralých emocionálních rovnic a vzorců chování/jednání.
 • Čistí rodové linienarovnává a pročišťuje rodinné konstelace
 • Čistí minulost i minulé životy (není nutná regrese).
 • Urychluje a napomáhá změnám nutným k vzestupu do vyšších vibrací, do 4D i 5D (páté dimenze).

  Čištění na karmické úrovni a energetických polí současně umožňuje rozproudit a posílit energii v těle, transfomovat negativní energie na pozitivní (Světlo, lásku) a tím celkově harmonizovat tělo i duši a umožnit získání trvalého spojení s Diamantovým paprskem pro svůj další vzestup.

   Matka Příroda je součástí nekonečného Zdroje, Vesmíru, Boha a spojení s její energií zvyšuje sílu Diamantového paprsku. Energie Přírody obsahuje veškerou naši minulost a moudrost předků.

  Čistíme, posilujeme a harmonizujeme energetická těla, zdroje (čakry), karmu i Duši současně.

Naše tělo je odrazem života na všech úrovních. Obsahuje energetické stopy a otisky naší současnosti i minulosti, minulých životů i rodových liníí. Otisky jsou jak pozitivní (př. vzpomínky na vše pěkné), tak negativní (př. nefunkční a staré dohody, zbytky či bloky energie z minulosti atp.).

Jsem Průvodce transformací pro všechny, kdo touží po lepším a krásnějším životě, kdo má zájem vystoupat do vyšších vibrací.
Pro všechny, kdo se chtějí změnit a nalézt opravdové Žití a své Bytí.


Kdo má zájem o skutečnou Lásku, Radost, Štěstí, Pravdu a Bohatství života.


Prostředníkem, pro Vaše spojení s nekonenčnou a nejčistší energií Vesmíru, pro spojení s duchovními průvodci – Anděli, Archanděli i Nanebevzetými Mistry.
Pro spojení s Vaší duší i Vaším Vyšším Já.

Zkušenosti jsou dobré i zlé. Lze se ponaučit z některých chyb druhých.
Ani já vám nemohu předat svoji moudrost. Mé zkušenosti ano.
Pokud si z nich vezmete ponaučení, získáte další střípky do své moudrosti.

Nabízím pomocnou ruku a doprovod na vaší cestě ke změně života.

V rámci terapie využíváme a čerpáte energii z nekonenčného Zdroje.
Probíráme vaše emoce, myšlenky. Realitu, cíle, sny i přání.
Ze své minulosti získáte moudrost a společně se vydáme k vyšším vibracím.
kvantová terapie

Objednejte se na terapii !

Přejít nahoru