Chtít a potřebovat I. – přání, nic a ticho

„Občas se nám plní co chceme, ale život nám nabízí realizovatelné alternativy k naší Cestě.
Když klademe odpor, postaví nám do Cesty překážky.“

Frank J. Kinslow

Citát popisuje jinými slovy jeden ze základních Vesmírných zákonů:

„Čemu odporujeme, to přitahujeme. Čemu vzdorujeme, to přetrvává.“

Před pár lety jsem to nechápal, ani jsem správně necítil. Až letos v lednu „CVAK“ a vše do sebe zapadlo (viz níže).

Proč nám  život klade překážky do cesty?  (1) Vše co se nám děje, tak se děje z nějakého důvodu (2) z každé situace si máme brát ponaučení, zkušenost a tím prohlubovat svoji Moudrost.

Vše je o jednom (1) jakákoli bolest nám způsobuje utrpení, a to vše jen ze strachu – nebudu mít peníze, zůstanu sama, nenajdu práci… (2) stále něco hledáme, snažíme se a chceme

Citát a má zkušenost říká:

Kdykoli se ocitneme na Cestě HLEDÁNÍ a SNAŽENÍ o peníze, kariéru, o štěstí, … hned z ní sejděte!
Zastavte se, přestaňte se snažit a hledat. V tu chvíli za Vámi přijde klid a mír, jak po prudké bouři. Vlastně nic.
Naleznete NIC, které je stále s námi. Naleznete TICHO a klid ve své Duši. Stejně jako je NIC a TICHO mezi dvěma notamy, mezi dvěma myšlenkami.
Mysl bude prázdná, tělo uvolněné a klidné. Přijde za Vámi NIC a TICHO a budete prožívat skutečný Mír a Štěstí.

Ohlédněte se zpět a uvidíte své snažení, svou minulost, podívejte se vpřed a uvidíte alternativy, které život nabízí, svou budoucnost. Cesty s překážkama i bez. Zvolte si svoji cestu a po ní se opět vydejte. S lehkostí a mírem v Duši a získáte vše, co potřebujete.

Kvantová terapie a obzvláště Lesní kvantová terapie Vám tento stav umožní zažít. Prožít NIC. Nahlédnout za hranice reality. Pomůže překonat strach, utrpení, emocionální bolest…

Naučit se tento „stav“, toto umění, není složité, ale v současné době, kdy jsme pod tlakem (který si vyvoláváme a přijímáme sami! – práce, konkurence, přehršel informací, vztahy, partner/-ka, technologie, média…) je těžší, než si myslíte.
Je to stejně těžké, jako si uvědomit, že jsme trojjedinná bytost a všechny její souvislosti mezi fyzickým tělem, myslí a Duší. Jen po tomto uvědomění můžeme vrátit naši mysl k trvalému uvědomění. Dostat se na hranici mezi myslí a vědomím a odtud si tvořit svůj život, odtud řídít svoji Cestu.

Co se mi přihodilo a jak vše udělalo "CVAK"

Před 2-3 lety jsem si to nedokázal správně „vysvětlit“ (na úrovni Mysli), ani správně procítit (na úrovni Duše). Až v lednu „CVAK“ a vše do sebe začalo zapada.

Přihodila se mi emocionálně nepříjemná věc (vztahová) a nechtěl jsem se opět trápit… Zrovna jsem studoval učení Budhy a nalistoval jeho myšlenku „Míru utrpení a bolesti si určujeme sami tím, kolik ji dáme energie. Naším rozhodnutím trpět. Naším pohledem na věc.“, která jde to v ruku ruce s dalším Vesmírným zákonem „Život je fyzickým projeven našich myšlenek“.
Procítil jsem to a opravdu za pár dní žádné utrpení, žádní emocionální bolest. V březnu jsem měl na účtě minimum peněz a díky covidu skoro žádné příjmy, ale „složenky“ klepaly na dveře.. Přestal jsem se snažit, „tlačit na pilu“ a tím odporovat tomuto stavu a soustředil se jen na Přítomnost. Na veškerou krásu života svého i okolo sebe… Prásk! Dobrý obchod a téměř okamžitý příjem…

Jak jsem se soustředil na Přítomnost, bylo ještě víc volného času a dostaly se mi do rukou knihy a studie (tištěné) o šamanech Říše Inků, jejich učení a moudrosti (pozn. nazývali je Laijkové a jejich prapředky byli šamané z Tibetu a dnešní Sibiře, kteří na území Jižní Ameriky přišly přes Beringovu úžinu před několika tisíci lety) Začal jsem jej studovat a zdokonaloval se v Anyi (pozn. pravý vztah k přírodě – který jsem měl a mám, jen jsem mu tak neříkal..).  Objevil jsem tam i další myšlenku, moudrost ve vztahu k citátu. Návod, jak se zbavit odporu vůči překážkám i strachu – tím, že se zbavím vlastních rolí…
 A v červenci t.r., přímo na mé narozeniny mi zemřel můj Parťák, pejsek Vločka… 3  dny jsem byl trochu mimo, ale zlehka jsem to překonal a žádné utrpení, žádná bolest. Jen ty nejkrásnější vzpomínky a radost v Duši, na srdci.

Může se zdát, že to nesouvisí, ale naopak!

  • Vše co se nám děje, tak se nám děje z nějakého důvodu a máme si z toho vzít ponaučení, zkušenost a tím prohlubovat svoji Moudrost
  • Nezáleží zda se jedná o hmotné statky (peníze, dům, auto, telefon…) nebo emocionální záležitosti (rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člena rodiny nebo milovaného zvířátka…).

Vše je jen a jen o jednom

  • způsobuje nám to bolest a ta způsobuje utrpení, a to vše jen ze strachu – nebudu mít peníze, kde bydlet, zůstanu sama, nenajdu práci… (pozn. o strachu a bolesti píši v jiném článku)
  • stále něco hledáme, snažíme se a chceme

💥 Přestaňte se snažit, chtít, zkoušet a začněte něco dělat. Cokoli! Jen tak ukážete Vesmíru, že máte opravdu zájem o změnu!

Přejít nahoru