Mluvit pravdu

střípek k nalezení sebe, objevení Zdroje, Vesmíru, Boha, Světla...

5 úrovní pravdy podle Budhhy

Jedno poselství mého života.

Velkou část svého života jsem potlačoval svou pravdu ze strachu, „Co by si o mě mohli myslet ostatní“. V důsledku toho jsem míval návaly zlosti, hněvu, vzteku, občas deprese a stres. Vše se dlouho hromadilo, až jsem zkolaboval. Čelil jsem vlastní smrti a rozhodl jsem se pro život.

Dnes říkám pravdu každému

Dosáhl jsem bodu, kdy říkám (svou) pravdu každému, bez ohledu na to, co si o mně ostatní myslí. Cesta byla dlouhá, několikrát jsem se vracel, ale stála za to!  Moc mi pomohlo a vedlo 5 úrovní pravdy podle Budhhy.

5 úrovní mluvení pravdy podle Budhhy

1. Říkej pravdu sám sobě o sobě – Přiznej si pravdu sám sobě o sobě !
2. Říkej pravdu o druhém – Přiznej si sobě pravdu o druhém.
3. Říkej pravdu o sobě druhým.
4. Říkej druhému pravdu o něm.
5. Říkej pravdu každému o všem – Říkej pravdu vždy a všude.

Základem je „Buď upřímný sám k sobě, ke svému srdci, své duši!“

To mi pomohlo najít sám sebe, objevit Zdroj, Vesmír, Boha, Světlo…, najít druhé.

Odnaučil jsem se skrývat. Získal jsem skutečné sebevědomí i sebedůvěru – skutečné = vycházející ze sebelásky tvořené bezpodmínečnou Láskou => bez sobectví, soudů, závisti, žárlivosti i zášti.

Ale POZOR! – Pravdu vždy říkej jemně, s Láskou a soucitem v srdci, ve správnou chvíli a tak, aby byla prospěšná a užitečná. Nedokážeš-li to, raději mlč!  aneb  “Pokud toho nejsi schopen (byť jediné věci!), tak sklapni a naslouchej (raději drž h..u)!

Je však velký rozdíl mezi tím, když říkáte svou pravdu nebo vnucujete svou pravdu druhým!

Nikdy se nesnažím vnucovat druhým svou pravdu. Je to protiklad všeho, jak žiji. Žití a Bytí v přítomnosti.
Je to jedna z hlavních příčin všech konfliktů na Zemi. Skupina lidí se rozhodne, že jejich pravda (myšlenka, vize, způsob…) je „správná“ a pak se snaží a manipulují s druhými, až je přesvědčí ostatní o své pravdě – převedou je na svůj způsob vidění věcí.
Osobně přispívám k vytvoření mírumilovného a harmonického světa tím, že jsem sám mírumilovný a harmonický a snažím se spojovat se všemi, kteří jsou na stejné vibraci, ale hlavně tak, že uzdravuji druhé a posouvám je na vyšší vibrace a spojuji je se Světlem.

Když něco sdílím online, nesdílím to proto, že chci nebo potřebuji, abyste se mnou souhlasili. Sdílím to proto, že sdílení je jeden ze způsobů, jak vyjádřit, kdo jsem, jeden ze způsobů, jak trochu pomoci druhým.

Občas mám sklon vyjadřovat svou pravdu s vášní, nebo ji vyjadřuji slovy, kterým nechce vaše mysl (ego) porozumět, ale nikdy se nesnažím nikoho přesvědčit o své pravdě nebo vám „vzít“ tu vaši pravdu.

Buď s vámi moje sdělení rezonuje, nebo ne. Pokud nerezonuje, nevšímejte si toho a jděte dál. Není třeba se urážet, cítit se jakkoli ohroženi čímkoli, co říkám nebo dělám.

Prostě Jsem. Prostě jsem sám sebou.

Žiji a pracuji ze srdce a od srdce. Ze své duše. Vše, co sdílím, pochází z bezpodmínečné Lásky a touhy uzdravovat a pomáhat druhým lidem, přírodě planetě, z touhy naplnění mého Bytí. Nikdy z důvodu či touhy vyvolávat spor nebo konfrontaci.

Znamená to, že jsem dokonalý? Zdaleka ne.

Jsem člověk jako vy a také dělám chyby. Jen jsem již dosáhl vysokých vibrací a jsem prostoupen Světlem a Láskou a má vyjádření nemusí vždy rezonovat s vaším egem.

Vaše ego to cítí a brání se, aby nepřišlo o svoji moc nad vámi, o negativní energii vašich myšlenek, emocí a jednání, tak vyvolá konflikt ve vaší mysli, abyste (na mně) reagovali útočně.

Než poslechnete svoji mysl, než (mě) odsoudíte, sestupte do svého srdce, zaposlouchejte se a poslechněte svoji duši. Jen PROSTĚ BUĎTE UPŘÍMNÍ SAMI K SOBĚ

Snazší je se přizpůsobit okolí, jeho myšlenkám, názorům, hranicím a dále žít v krabici, než mít svoji pravdu, svůj názor, který rezonuje s vaší duší a BÝT SVOBODNÍ a žít v přítomnosti.

Respektuji názory ostatních. Je to jejich pravda, jejich svobodná rozhodnutí a volby, ale to neznamená, že se jim přizpůsobím. Přizpůsobit se společenskému proudu, názorům, myšlenkám, které mi nedávají smysl, mi způsobují bolest na duši.

Mám rád sám sebe. Mám rád svoji duši. Jsem tu, abych byl sám sebou.
Žiji a poslouchám svoji duši, řídím se jí a dělám vše, aby byla šťastná a radostná.
Když se raduje má duše a je šťastná, jsem i já (má mysl, mé tělo) opravdu šťastný.

Jaký je první krok?
Buď upřímný sám k sobě. Naslouchej svému srdci, které tě povede.

Naslouchej své duši a dělej vše, aby se radovala. Dělej vše vždy s láskou v srdci.
… a začneš být šťastný.

A to je jedno z poselství mého života.

Přejít nahoru