Princip kvantování pro matematiky z fyzikálního – duálního pohledu

... aneb fyzikální cestování časem na kvantové rovině

Lidé se mě stále ptají „A jak to funguje?“

Naši mysl a život máme ovlivněny materialistickým učením do doby, než si přiznáme existenci toho, co nelze změřit, uchopit…

Věci mezi nebem a zemí.

Kvantová fyzika jde stále dál a dál a objevuje věci, za které by ještě před 30 lety zavírali do blázince.

Popíši vám kvantování i kvantovou terapii tak, jak ji lze „trochu“ osvětlit podle klasické fyziky a principů kvantové fyziky

Kvantování podle kvantové fyziky

  1. Vše je jen energie, která obsahuje kvantové částice.
  2. Pozorováním kvantových částic ovlivňujeme jejich stav – jak v minulosti, tak i v budoucnosti.
  3. Tím ovlivňujeme a můžeme měnit energii, nesoucí informaci, v minulosti i budoucnosti.
  4. Každá kvantová částice (menší než foton vč.) sdílí informace z minulosti i budoucnosti – stav tzv. superpozice částice.
  5. Změna stavu částice v budoucnosti ovlivňuje / předvídá stav částice v minulosti, a to i tehdy, pokud tato částice v minulosti neexistuje.
  6. A i obráceně – změna stavu částice v minulosti ovlivňuje / předvídá stav částice v budoucnosti, ikdyž tato částice v budoucnosti ještě neexistuje.
  7. Můžeme „najít“, získat a předat dostatečné množství informací o dané kvantové částici z jednoho místa v čase na druhé.
  8. Neuvažuje se ani se nevyužívá lineární čas, jak jste zvyklí, ale (použiji-li pohled šamanů) čas je v kruhu (polychronní) a tak se dá „pohybovat“ v čase oběma směry.

Kvantová energie se nachází v několika vrstvách - dimenzích

Kvantová energie jsou energie v „dalších rovinách a směrech“ (dimenzích), které jsou v současnosti klasickou fyzikou téměř neměřitelné a jejich tajemství začíná pomalu objevovat kvantová fyzika.

Kvantová energie se „nachází“ v několika „vrstvách, rovinách nad sebou“.
Každá vrstva obsahuje jiné informace – pravdivé či nepravdivé - změněné, ovlivněné jinými bytostmi atp.
.
Tyto energie bývají také nazývány jemněhmotné, jemnohmotný svět, andělské energie.
Citlivý (senzitivní) lidé ji dokáží vnímat (intuice), vysoce citlivý lidé (ve vysokých vibracích) používají channeling – spojení, kanál do minulosti i budoucnosti kolektivního Vědomí.

... ale to jsem pro materialisty už na tenkém ledě esoteriky

Newtonovskou fyzikou bych to popsal takto:
– nižší vrstvy kvantové energie jsou ovlivněny jinými jevy a stavy,
– nejvyšší vrstvy nejsou ničím ovlivněny
– jsou čisté – bílé, křišťálové, diamantové.

Čím vyšší vrstva, tím vyšší vibrace a Světlo.

Je to stejné jako radiové vlny – čím vyšší kmitočet, tím čistší a kvalitnější přenos!

Diamantový paprsek obsahuje všechny barvy spektra a proto může ovlivnit jiné barvy světla.
nejvyšší a nejsilnější kmitočet, proto může ovlivňovat jiné, nízké vibrace.

upozornění

Výše uvedený popis je pouze autorův osobní popis kvantování a kvantové terapie, který je sestaven na základě vlastních prožitků, zkušeností, poznatků z vlastní praxe a na základě veřejně prezentovaných informací a nejnovějších poznatků z kvantové fyziky. Nejedná se o vědecký popis.
Výše uvedený text nesmí být nikde rozšiřovám, upravován a pozměnňován, ani použity jen fragmenty nebo části textu a dále šířen bez souhlasu autora!

Přejít nahoru