Jsem. Prostě „Jsem“. Bez já i Já…

zhave-svetlo-uvnitr-nas

... odměna, vědomí a světlo

Pohled zpět na moje předcházející období. Nasměrování, popostrčení či návod pro další vpřed.
Cesta, krásná a nekonečná, kterou jsem s velkou nedůvěrou (řízen Egem) a se slovy své mysli „zkusím, co to udělá“,  nastoupil. Dnes v ní stále pokračuji, ikdyž jsem dosáhl Cíle.
Cíle, který byl pro mě před pár lety z říše divů a bájí.  Jen písmena a slova poskládaná na papíře z říše mýtů…

Nyní Jsem.  Prostě „Jsem“.  Bez já i Já…

Návod na čtení příspěvku…

„Slovo je pouhým prostředkem. Je abstrakcí. Nelpěte na slovech.
Když vám nějaké slovo nic neříká, nelíbí se, vyjadřuje váš jiný názor či pohled na věc, Nahraďte je!
Nahraďte je jiným svým slovem, aby to bylo srozumitelní i pro vás.“

„Učitel a žáci tvoří učení.
Samotná slova nejsou důležitá.
Slova nejsou Pravda. Pouze k ní ukazují.“
Východní rčení

Existuje 1000 způsobů, stejně jako 1000 slov, k dosažení stejného cíle. K dosažení Uvědomění.
K nalezení svého Vědomí a Žití podle něj – vědomého žití, pozorování a jednání na základě Uvědomění a svého svědomí.

Vše vede k jednomu cíli – k Lásce, k rozdávání a příjímání lásky, k jejímu tvoření.
K nejvyššímu cíli – bezpodmínečné Lásce – tvoření a rozdávání Lásky všude a všem bez rozdílu, bez podmínek. Bez požadavku na „obchod“ – něco za něco.

To je nejvyšší Vědomí.
To je nejvyšší Bytí a opravdové Žití.
To je úkol a snaha naší Duše.

Tak dosáhnete svého nejvyššího božství.
Nebudete dál hledat Světlo, protože jím jste.
Nebudete dál hledat „Já jsem …“, protože již Jste.

Na otázku „Kdo jsi?“ odpovíte Jsem.
Jsem Láska, Jsem Světlo. Jsem Tady a teď. Jsem v minulosti i v budoucnosti.
Jsem všude. V prostoru i mimo prostor, v čase i mimo čas. Tak žijete v Osvícení.

Všichni nejsme předurčení k dosažení svého nejvyšího Bytí, nejvyššího a nejčistčího stavu Vědomí.
Všichni máme ale tu moc a záleží jen na našem rozhodnutí, naší volbě Cíle a Cesty.

Každý má schopnost nalézt své opravdové Bytí a podle něj Žít. Vědomě Žít a ne jen přežívat.
Když se rozhodnete, pak naleznete tu kouzelnou a nekonečnou moc a sílu tvořít a rozdávat Lásku. Všude a všem bez podmínek.

Další odměnu naleznete již na své Cestě za svým Bytím – opravdové Štěstí, Radost, Pravdu a Bohatství. Moc a sílu tvořit si svůj život podle sebe.
Naše Cesta nikdy nekončí.
Vždy existuje větší Štěstá, Radost a Bohatství, vždy existuje vyšší Pravda.

Co se stane, když dosáhnete nejvyššího Vědomí? Když se sami stanete Světlem?
Pak  „Jste“.   Kdo jsi?    JSEM.

Máte čistou karmu a Světlo prochází skrze vás přímo a čistě, protože jste sami Světlo.
Máte čistou Duši i svoji karmu. Nenesete dál do dalších fyzických vtělení své duše zátěže minulých i současného fyzického žití a Bytí, života.
Sami se rozhodujete, kdy a kde se opět vrátíte do fyzického těla. Vybíráte si sami svoji budoucnost, kdy a kde.

Vydejte se na Cestu k nalezení svého Bytí a Vědomého Žití. Příjímejte, rozdávejte a sami TVOŘTE Lásku.

Na Cestě naleznete a prožijete spoustu krásného, zažijete dobrodružství, o kterých se vám jen zdá a o nichž sníte.

Získáte zkušenosti a tím i spoustu Moudrosti, po které prahne naše Duše. Objevíte nekonečné Zdroje Vesmíru – nekonečného Štěstí, Hojnosti i Bohatství.

Spojíte se s nekonečným Zdrojem Lásky, Pravdy a Radosti. Stanete se tvůrci svého Života.

Posílám všem plno energie a síly.

Přejít nahoru